Vælg en side

Session 10/13

Side 1/6: Styrkelse af relationsarbejde i praktiske opgaver

Styrkelse af relationsarbejde i praktiske opgaver


Kompetencer der skal udvikles:
•  
Forståelse for balancen mellem opgaveløsning og relationsarbejde.
•  At designe fælles forslag for omsorgsgiver-barn relationsudvikling.
•  Diskutere og planlægge tilbagevendende aktiviteter for at styrke relationen mellem omsorgsgiver og barn.


Sessionens tema:
I session 9, Tryg Base modellen, blev I præsenteret for barnets basale sociale behov: at have langvarige relationer med udvalgte omsorgsgivere og følelsen af at tilhøre en familielignende gruppe.I session 4 – Hvordan praktiserer man professionel omsorg for børn? – arbejdede I med forståelsen af balancen mellem to typer af omsorg: praktisk opgaveløsning og socialt relationsarbejde, mens I udfører praktiske opgaver.I denne session kommer I til at diskutere og planlægge, hvordan I kan bruge opgave- og relationstænkning i daglige aktiviteter og hvordan dette kan indgå i en arbejdsplan, der gør det muligt at tilbyde Tryg Base og langvarige relationer, specielt til småbørn og nye børn i institutionen.

Sessionens mål:
At udforme og planlægge langvarige relationer mellem børn og deres omsorgsgivere i daglige aktiviteter.

Brug 15 minutter (eller så lang tid der er behov for) på at opsummere, hvad I har arbejdet med i tiden mellem session 1 og 2:

? Har vi gjort de ting, vi havde planlagt at gøre?
? Hvad var nemt og hvad var svært?
? Hvad har vi lært af at gøre de ting, vi havde planlagt?
? Hvordan gik det med samarbejde og ansvarsfordeling?
? Hvad kan vi gøre bedre næste gang, vi skal arbejde imellem sessionerne?

Husk: Det er okay, hvis I havde problemer undervejs – det er en helt ny måde at arbejde sammen på og det kræver øvelse og mange forsøg, før det bliver en rutine.