Somo la 11/15

Ukurasa wa 1/4 Mimi ni nani? Kujenga utambulisho mzuri kutoka kwenye historia iliyogawanyika

Mimi ni nani? Kujenga utambulisho mzuri kutoka kwenye historia iliyogawanyika

Ujuzi unaotakiwa kutumika:

•  Stadi za kupanga na kutekeleza mazungumzo ya wazi kuhusu kuwa kwenye huduma ya ulezi.
•  Jinsi ya kutumia uzoefu wako katika maisha kama mfano wa masimulizi.
•  Jinsi ya kuwasaidia watoto na vijana kuelewa tabia zao kama athari ya mwitikio wa asili wa kupoteza wazazi.
•  Jinsi ya kuandaa kazi za vitendo kwa ajili ya watoto, ambapo utenganishwaji mgumu kutoka kwa watu muhimu katika maisha yao unaweza kutatuliwa.

Maudhui ya somo:

Katika mfunzo haya utajifunza kuwasaidia watoto kujenga wazo chanya kuhusu wao ni nani na hali ya kujiamini. Somo hili linatoa nyenzo za namna mtoto anavyoweza kuendana na hali ya kuwa na vyanzo tofauti vya uasili.

 

Malengo ya somo:

Lengo kuu la somo hili ni kuwasaidia watoto kujenga wazo muhimu kuhusu wao ni nani kwa kuwasaidia kuelewa asili yao.

Tafadhali tumia dakika 15 (au muda mwingi kwa kadiri unavyohitajika) kwa ajili ya kuhitimisha ulichokifanyia kazi kati ya somo la mwisho na hili la sasa:

•  Je, ulifanikiwa kukamilisha kile ulichokipanga?
•  Nini kilikuwa rahisi kukifanya na kipi kilikuwa kigumu?
•  Je, ulijifunza nini kwa kufanya ulichokipanga?
•  Kipi utafanya vizuri zaidi wakati ujao katika masomo?

Tafadhali kumbuka: Haina shida kama ulipata matatizo-hii ndiyo namna mpya ya kufanya kazi, inahitaji kufanyia mazoezi kabla haujazoea.