Somo la 12/15

Ukurasa wa 1/3 Kushirikiana na Mamlaka

Kushirikiana na mamlaka

Ujuzi unaotakiwa kutumika:

Kutengeneza uhusiano wa kitaalamu na mamlaka.

Maudhui ya somo:

Katika masomo haya ya mafunzo utashughulikia uundaji wa uhusiano mzuri na mamlaka: wafanyakazi wa jamii, wasimamizi na mameneja wa familia mlezi.

 

Lengo la somo:

Lengo la somo hili ni kuelewa majukumu ya mamlaka na washauri ambao ni waajiri wako na kwamba unajiunganisha na vyama vya familia mlezi vya wenyeji katika nchi yako.

Ingia kwenye mtandao IFCO (International Foster Care Organization) www.ifco.info