Vælg en side

Session 13/13

Side 3/5: Emne A: Evaluering af samarbejdsudvikling og ændringer i omsorgsformer

Emne A: Evaluering af samarbejdsudvikling og ændringer i omsorgsformer

Til at understøtte jeres refleksion i denne sessioner, kan I benytte dette dokument: REFLEKSIONSSKEMA

Brug nogle minutter på at reflektere over og diskutere hvert af de nedenstående spørgsmål. Tag noter. Diskuter herefter hvilke mere overordnede kompetencer dette forløb har giver jer som omsorgsgivere.

BØRNENES UDVIKLING AF PRAKTISKE OG RELATIONELLE FÆRDIGHEDER

Når I besvarer de følgende spørgsmål, overvej da:

  • Børnenes alder
  • Børnenes opvækstbetingelser før anbringelsen hos jer
  • Barnets fysiske og mentale tilstand, da I modtog det
  • Hvilke udfordinger barnet havde, da det blivet anbragt hos jer

1. Beskriv de kompetencer, I har tilegnet jer som omsorgsgivere gennem jeres daglige erfaringer og træningsforløbet med hensyn til at støtte børnene i udviklingen af praktiske færdigheder:

For eksempel:
Jeg har lært, at anbragte børn har brug for en tryg base og en stabil dagligdag uden for mange forandringer og aktiviteter

Hvad tænker du om udviklingen af barnets praktiske færdigheder – har barnet forbedret sig med hensyn til at tage tøj på selv, skabe en stabil daglig rytme, lave lektier, køre på cykel, osv.? Kort sagt: har barnet lært at udføre praktiske opgaver selv, sammenlignet med andre børn i samme alder?

2. Beskriv de kompetencer I har erhvervet jer som omsorgsgivere fra jeres daglige erfaringer og træningsforløbet med hensyn til at støtte barnets sociale kompetencer:

For eksempel:
Jeg har lært, at det er vigtigt at føle med barnet og ikke som barnet – børn med brudte relationer kan udvise desorganiseret adfærd i forhold til omsorg, hvilket vi ikke længere bliver bekymrede over

Hvilke tanker gør I jer om børnenes relationelle evner? Har I oplevet forbedring hos dem i måden, de henvender og knytter sig til jer? Hvis et barn i begyndelsen af sin anbringelse udviste undvigende eller ambivalent adfærd, er denne adfærd blevet mindre eller forsvundet? Opsøger børnene jer for at få hjælp, beskyttelse eller trøst? Hvad tænker I om børnenes sociale kompetencer over for jævnaldrende? Kan de opbygge relationer til venner eller skolekammerater?

3. Beskriv de kompetencer I har erhvervet jer som omsorgsgivere fra jeres daglige erfaringer og træningsforløbet i forhold til at håndtere barnets adskillelsesangst.

Er barnet bevidst om, hvordan tab og adskillelse har påvirket det? Har barnet udviklet en forståelse for, hvordan det kommer over adskillelsen? Udviser barnet stadig intense fysiske og følelsesmæssige reaktioner overfor adskillelse (så som panik), eller er det i stand til at forholde sig roligt ved adskillelse fra dig eller fra andre vigtige personer? Kan barnet beskrive, hvordan det forsøger at klare adskillelsen?

4. Beskriv de kompetencer I har erhvervet jer som omsorgsgivere fra jeres daglige erfaringer og træningsforløbet i forhold til at støtte barnet i at udvikle en selvstændig identitet på trods af en splittet baggrund 

Gør barnet sig ideer om selvforståelse? Forstår barnet, hvordan forskellige omsorgsgivere kan bidrage til, hvem det er i dag? Kan barnet beskrive dette?

UDVIKLINGEN AF SAMARBEJDE MED SOCIALE OG PROFESIONELLE NETVÆRK

5. Beskriv de kompetencer I har erhvervet jer som omsorgsgivere fra jeres erfaringer og træningsforløbet i forhold til at støtte barnet i at udvikle og acceptere et åbent socialt netværk, der er givende for barnet.

Udvikling af barnets sociale netværk:
Når I ser på relationer, der er tilstede/tilgængelige i  institutionens lokale netværk (naboer, skolelærere mv.) nævn da tre vigtige forhold i samarbejdet, der har været til gavn for barnet

6. Beskriv de kompetencer I har erhvervet jer som omsorgsgivere fra jeres daglige erfaringer og træningsforløbet i at støtte barnet i at samarbejde med myndighederne.

Når I ser på jeres erfaringer i forhold til samarbejde med myndighederne omkring anbringelsen, nævn da tre vigtige emner i jeres samarbejde, der har været til gavn for barnet.

7. (Såfremt det er relevant)  Beskriv de kompetencer I har erhvervet jer som omsorgsgivere fra jeres daglige erfaringer og træningsforløbet i at støtte barnet i overgangen fra barn til teenager og til at forlade institutionen.

Når I ser på jeres arbejde med barnets overgang fra barn til ung og til at forlade institutionen, nævn da tre vigtige emner, der har været til gavn for teenageren