Vælg en side

Session 13/13

Side 1/5: Vores faglige udbytte af læringsprocessen

Vores faglige udbytte af læringsprocessen

Kompetencer der skal udvikles:
Hvordan man laver en systematisk evaluering af en uddannelsesmæssig og organisatorisk udvikling

Sessionens tema:
I denne session kommer I til at reflektere over udbyttet af jeres arbejde med programmet på følgende fem områder i forhold til:

  • Børnenes sociale, emotionelle og adfærdsmæssige udvikling og forholdet mellem barn og omsorgsgiver
  • Jeres arbejde som professionelle omsorgsgivere og evner til at implementere teori i dag omsorgspraksis
  • Relationen og samarbejdet mellem leder/instruktør/medarbejdere

 

Sessionens mål:
At reflektere over og diskutere jeres faglige udvikling og sammenligne jeres status som omsorgsgivere ved starten af forløbet med jeres nuværende kompetencer. Når I sammenligner jeres udgangspunkt i begyndelsen af træningen med jeres nuværende status, skal I overveje følgende:

  • Hvordan har forløbet så påvirket jeres evne til at drage omsorg for børn, som er anbragt uden for hjemmet?
  • Har I indført en organisering, som er mere social, mere systematisk og bedre egnet til at tilbyde en langvarig tryg base for børnene?
  • Hvordan har træningen påvirket jeres samarbejde som gruppe?
  • Har I opfordret hinanden til at samarbejde, diskutere frit og opstille nye modeller for arbejdet?

Brug 15 minutter (eller så lang tid der er behov for) på at opsummere, hvad I har arbejdet med siden sidste session:

Har vi gjort de ting, vi havde planlagt at gøre?
Hvad var nemt og hvad var svært?
Hvad har vi lært af at gøre de ting, vi havde planlagt?
Hvordan gik det med samarbejde og ansvarsfordeling?
Hvad kan vi gøre bedre næste gang, vi skal arbejde imellem sessionerne?

Husk: Det er okay, hvis I mødte udfordringer undervejs – det er en helt ny måde at arbejde sammen på og det kræver øvelse og mange forsøg, før det bliver en rutine.