Vælg en side

Session 13/13

Side 1/3: Vores faglige udbytte af læringsprocessen

Vores faglige udbytte af læringsprocessen


Kompetencer der skal udvikles:
•  
Hvordan man laver en systematisk evaluering af en uddannelsesmæssig og organisatorisk udvikling


Sessionens tema:
I denne session kommer I til at reflektere over udbyttet af jeres arbejde med Fairstart-programmet på følgende fem områder i forhold til:

  • Jeres arbejde som professionelle omsorgsgivere
  • Børnenes udvikling og forholdet mellem barn og omsorgsgiver
  • Medarbejdernes teoretiske og praktiske kompetencer
  • Relationen og samarbejdet mellem leder/instruktør/medarbejdere
  • Relationerne til lokalområdet og lokale beslutningstagere

 

Spørgsmålene i denne session er:
Hvis I sammenligner jeres udgangspunkt med jeres nuværende status, hvordan har forløbet så påvirket jeres evne til at drage omsorg for børn, som er anbragt uden for hjemmet?

Har I indført en organisering, som er mere social, mere systematisk og bedre egnet til at tilbyde en langvarig tryg base for børnene?

Har I opfordret hinanden til at samarbejde, diskutere frit og opstille nye modeller for arbejdet?

 

Sessionens mål:
At sammenligne jeres status som omsorgsgivere ved starten af Fairstart-forløbet med jeres nuværende status inden for de fem ovennævnte områder.

 

Brug 15 minutter (eller så lang tid der er behov for) på at opsummere, hvad I har arbejdet med i tiden mellem session 1 og 2:

? Har vi gjort de ting, vi havde planlagt at gøre?
? Hvad var nemt og hvad var svært?
? Hvad har vi lært af at gøre de ting, vi havde planlagt?
? Hvordan gik det med samarbejde og ansvarsfordeling?
? Hvad kan vi gøre bedre næste gang, vi skal arbejde imellem sessionerne?

Husk: Det er okay, hvis I havde problemer undervejs – det er en helt ny måde at arbejde sammen på og det kræver øvelse og mange forsøg, før det bliver en rutine.