Select Page

Ikiganiro cya 14 kuri 15 biteganyijwe

Urupapuro rwa 1/7: Ingimbi n’abangavu. bava mu muryango barerewemo

Ingimbi n’abangavu bava mu muryango barerewemo

Ubumenyi n’ubushobozi bikenewe:

  • Gusobanukirwa imbongamizi zikunze kugaragara mu bugimbi n’ubwangavu ndetse n’umuryango wakiriye umwana.
  • Gutegura umwana uri mu bugimbi n’ubwangavu binyuze mu biganiro.
  • Guhuza inshingano z’ababyeyi bagenzura imibereho y’umwana bakiriye mu muryango no guharanira ubwigenge bwe: kudashyigikira ibikorwa byo kugenzura umwana ahubwo ugashyigikira ubwumvikane bushingiye mu kuzuza inshingano hagati y’impande zombi.
  • Akamaro ko kugira urungano rufashanya.
  • Guteganya imibereho y’umwana akimara kuva mu muryango yarerwagamo.
  • Umunsi mukuru wateguriwe “umwana uva mu muryango yarerwagamo”.

Insanganyamatsiko y’ikiganiro:
Iki kiganiro kiragufasha gusobanukirwa uburyo ugiye gutegura ingimbi n’abangavu kuva mu muryango barerwagamo bagatangira kwiyubaka bashingiye ku mateka n’uburere bahawe mu muryango wabakiriye. Inyigisho zirakwereka uburyo ushobora gufasha izi ngimbi n’abangavu igihe cyo kuva mu muryango barerwagamo kigeze.

Intego z’ikiganiro:
Intego y’ikiganiro ni ukugufasha gusobanukirwa no kwitegura impinduka zigiye kuboneka mu muryango wakiriye umwana ugeze mu gihe cy’ubugimbi n’ubwangavu. Na none, ikiganiro kiragufasha gusobanukirwa ubufasha umwana akeneye ubwo yitegura kuva mu muryango yarerwagamo agacuka ajya mu bundi buzima bw’umuntu mukuru.

Fata iminota 15 (cyangwa igihe gihagije) kugira ngo uhuze ibyo wakozeho mu kiganiro giheruka n’iki kiganiro:

•  Ese wabashije gukora ibyo wateganyije?
•  Ni iki cyakoroheye gukora ni iki cyakugoye?
•  Ni irihe somo wakuye mu byo wateganyaga?
•  Ni iki wifuza kuzanoza neza ubutaha ni wongera kwifashisha ibi biganiro?

Zirikana: Nta kibazo niba hari ibibazo wahuye nabyo – ubu ni uburyo bushya bwo gukora, busaba imyitozo n’igerageza mbere yo guhinduka akamenyero.