Vælg en side

Session 15/15

Page 5/5 Arbejdsplan: Ting jeg vil gøre i fremtiden

Arbejdsplan: Ting jeg vil gøre i fremtiden


Forslag 1:
Ud fra noterne i denne session forslår vi, at du skriver en kort præsentation af de resultater og den professionelle viden, du har erhvervet dig om familiepleje. Dette kan bidrage til anerkendelse fra dine overordnede, beslutningstagere og professionelle forbindelser.
Husk på, at præsentationen bliver læst af mennesker, der ikke kender til dit arbejde.
Præsentationen bør beskrive – i enkle vendinger – hvad du laver, hvordan du arbejder, hvordan du praktiserer omsorg og hvilke menneskelige værdier, du arbejder ud fra. Præsentationen bør ikke fylde mere end 3-5 sider, gerne med billeder og dokumentation af dit arbejde. Hvis du har udfyldt ovenstående skema, kan du vedlægge det som dokumentation.

Beslut hvem der skriver præsentationen (f.eks. tilsynsførende, eller plejeforældrene).

 

FORSLAG 2:
Du kan lave en videopræsentation af dit omsorgsarbejde.
Den bør i enkle scener vise: hvad du laver, hvem du arbejder med og hvordan gør du det samt de menneskelige værdier, du arbejder ud fra. Videopræsentationen bør ikke vare mere end 10 minutter. Hvis det er muligt, så indlæg et interview med dit plejebarn. (f.eks. ”Sådan er min plejefamilie”) og du kan måske også inddrage folk fra dit netværk og de biologiske forældre.

 

Tak for din interesse og held og lykke med dit fremtidige arbejde!