Somo la 2/15

Ukurasa wa 1/4: Kutoka familia ya mtoto hadi familia mlezii: Kupafanya nyumbani kwako kuwa mahali pako pa kazi

Kutoka familia ya mtoto hadi familia mlezi: Kupafanya nyumbani kwako kuwa mahali pako pa kazi

Ujuzi unaotakiwa kutumika:

•  
Kupanga maadili mazuri katika familia mlezi.

•  Kujenga uelewa wa namna maadili hayo yalivyo nyenzo ya kuendeleza malezi ya kitaalamu.
  Kuwaandaa wanafamilia kwa ajili ya majukumu yao mapya.

Mada ya somo:

Katika somo hili la mafunzo utafanyia kazi mchakato wa kuwa mtaalamu wa sehemu ya matunzo na kutafuta ujuzi wa kitaalamu wa maisha ya familia yako.

Malengo ya somo:

Lengo kuu la somo hili ni kupanga maadili ya familia ambayo yatakuwa ujuzi wako wa kitaalamu katika kazi ya kuwa familia mlezi.