Vælg en side

Session 2/13

Side 1/5: Grundforståelse af tilknytningsteorien – Din platform i arbejdet som professionel omsorgsgiver

Grundforståelse af tilknytningsteorien – Din platform i arbejdet som professionel omsorgsgiver


Kompetencer der skal udvikles:
•  
Evnen til at udøve professionel tilknytningsadfærd.
•  Viden om dimensionerne: “Tryg Base adfærd og “Udforskningsadfærd”, og om, hvordan man støtter op om og fremelsker disse to funktioner hos (spæd)børn.
•  Forståelse af Tryg Base-adfærd for omsorgsgivere.
•  Forståelse af den konstante balance mellem opgaveorienteret arbejde og relationsarbejde.

 


Sessionens tema:
I denne undervisningssession skal I arbejde med tilknytningsteorien og jeres forståelse af denne teori vil påvirke den måde, I kommer til at arbejde på i de resterende sessioner:

•  Daglig kontakt og aktiviteter,
•  Arbejde med relationer,
•  Hvordan I planlægger jeres arbejdstid, osv.

I kommer til at udvikle jeres forståelse af Tilknytningsadfærd, Tryg-base-adfærd og Udforskningsadfærd..

 

Sessionens mål:
•  
Hovedformålet med denne session er at forstå vigtigheden af tilknytningsteorien for at kunne udvikle omsorgsgivernes arbejde og sikre børns udvikling.
•  Børn, hvis forældre ikke magter at give dem stabil omsorg, bliver i høj grad udsat for forandringer i form af skiftende omsorgsgivere og anbringelser, hvilket på længere sigt kan resultere i tilknytningsproblemer.
Barnets sociale og emotionelle udvikling afhænger derfor i meget høj grad af jeres forståelse af vigtigheden af omsorgspersoners tilknytningsadfærd.

I de følgende sessioner skal I arbejde med udviklingen af god praksis.

I session 4 vil I udvikle jeres forståelse for, hvordan I kan undgå at gode kræfter går til spilde ved at organisere jeres eget og jeres kollegers daglige arbejde på andre måder, som udvikler små børns sociale og tilknytningsmæssige kompetencer.

 

Undervisningssession 2 giver den grundlæggende viden, som alle omsorgsgivere bør have kendskab til.
Du kan som instruktør i undervisningen vælge at inddele holdet i mindre grupper for at sikre, at alle forstår Tilknytningsteoriens grundbegreber: Tryg Base adfærd og Udforskningsadfærd. Disse begreber bør alle føle sig sikre på at kende, før I går videre til Session 3.

Brug 15 minutter (eller så lang tid der er behov for) på at opsummere, hvad I har arbejdet med i tiden mellem session 1 og 2:

? Har vi gjort de ting, vi havde planlagt at gøre?
? Hvad var nemt og hvad var svært?
? Hvad har vi lært af at gøre de ting, vi havde planlagt?
? Hvordan gik det med samarbejde og ansvarsfordeling?
? Hvad kan vi gøre bedre næste gang, vi skal arbejde imellem sessionerne?

Husk: Det er okay, hvis I havde problemer undervejs – det er en helt ny måde at arbejde sammen på og det kræver øvelse og mange forsøg, før det bliver en rutine.