Vælg en side

Session 4/15

Page 1/5: Grundforståelse af tilknytningsteorien: Din platform i arbejdet som professionel omsorgsgiver

Grundforståelse af tilknytningsteorien: Din platform i arbejdet som professionel omsorgsgiver


Kompetencer der skal udvikles:
• 
Evnen til at udøve professionel tilknytningsadfærd.
•  Viden om dimensionerne: “Tryg Base adfærd og “Udforskningsadfærd”, og om, hvordan man støtter op om og fremelsker disse to funktioner hos (spæd)børn.
•  Forståelse af Tryg Base-adfærd for omsorgsgivere.

 

NB: Undervisningssession 4 giver den basale teoretiske viden, som alle bør have kendskab til.


Sessionens tema:
I denne undervisningssession skal du arbejde med tilknytningsteorien og din forståelse af denne teori vil påvirke den måde, du kommer til at arbejde på i de resterende sessioner:
  Daglig kontakt og aktiviteter,
  Arbejde med relationer osv.

Du kommer til at udvikle din forståelse af Tilknytningsadfærd, Tryg-base-adfærd og Udforskningsadfærd.

 

Sessionens mål:
•  Hovedformålet med denne session er at forstå vigtigheden af Tilknytningsteorien for at kunne udvikle omsorgsgivernes arbejde og sikre børns udvikling.
•  Børn, hvis forældre ikke magter at give dem stabil omsorg, bliver i høj grad udsat for forandringer i form af skiftende omsorgsgivere og anbringelser, hvilket på længere sigt kan resultere i tilknytningsproblemer.
Barnets sociale og emotionelle udvikling afhænger derfor i meget høj grad af jeres forståelse af vigtigheden af omsorgsgiverens tilknytningsadfærd.

I de følgende sessioner skal du arbejde med udviklingen af god praksis.

Brug 15 minutter (eller så lang tid der er behov for) på at opsummere hvad du har arbejdet med mellem sidste session og denne:

•  Fik du gennemført, hvad du havde planlagt?
•  Hvad var let og hvad var svært?
•  Hvad var let og hvad var svært?
•  Hvad kan du forbedre til næste gang, du skal arbejde mellem sessionerne?

Husk: Det er okay, hvis du oplever problemer – det er en ny måde at arbejde op og det tager tid at indøve og eksperimentere, før metoderne bliver rutine.