Vælg en side

Session 4/15

Page 1/5: Grundforståelse af tilknytningsteorien: Din platform i arbejdet som professionel omsorgsgiver

Grundforståelse af tilknytningsteorien: Din platform i arbejdet som professionel omsorgsgiver

Kompetencer der skal udvikles:
• 
Evnen til at udøve professionel tilknytningsadfærd.
•  Viden om dimensionerne: “Tryg Base adfærd og “Udforskningsadfærd”, og om, hvordan man støtter op om og fremelsker disse to funktioner hos (spæd)børn.
•  Forståelse af Tryg Base-adfærd for omsorgsgivere.

 

NB: Undervisningssession 4 giver den basale teoretiske viden, som alle bør have kendskab til.

Sessionens tema:
I denne undervisningssession skal du arbejde med tilknytningsteorien og din forståelse af denne teori vil påvirke den måde, du kommer til at arbejde på i de resterende sessioner:
  Daglig kontakt og aktiviteter,
  Arbejde med relationer osv.

Du kommer til at udvikle din forståelse af Tilknytningsadfærd, Tryg-base-adfærd og Udforskningsadfærd.

 

Sessionens mål:
•  Hovedformålet med denne session er at forstå vigtigheden af Tilknytningsteorien for at kunne udvikle omsorgsgivernes arbejde og sikre børns udvikling.
•  Børn, hvis forældre ikke magter at give dem stabil omsorg, bliver i høj grad udsat for forandringer i form af skiftende omsorgsgivere og anbringelser, hvilket på længere sigt kan resultere i tilknytningsproblemer.
Barnets sociale og emotionelle udvikling afhænger derfor i meget høj grad af jeres forståelse af vigtigheden af omsorgsgiverens tilknytningsadfærd.

I de følgende sessioner skal du arbejde med udviklingen af god praksis.

Brug 15 minutter (eller så lang tid der er behov for) på at opsummere, hvad I har arbejdet med siden sidste session:

Har vi gjort de ting, vi havde planlagt at gøre?
Hvad var nemt og hvad var svært?
Hvad har vi lært af at gøre de ting, vi havde planlagt?
Hvordan gik det med samarbejde og ansvarsfordeling?
Hvad kan vi gøre bedre næste gang, vi skal arbejde imellem sessionerne?

Husk: Det er okay, hvis I mødte udfordringer undervejs – det er en helt ny måde at arbejde sammen på og det kræver øvelse og mange forsøg, før det bliver en rutine.