Vælg en side

Session 4/13

Side 1/5: Hvordan praktiserer man professionel omsorg for børn? Hvordan reagerer børn på omsorg: Tryg tilknytningsadfærd

Hvordan praktiserer man professionel omsorg for børn?
Hvordan reagerer børn på omsorg: Tryg tilknytningsadfærd

Kompetencer der skal udvikles:
• Forståelse for den kontinuerlige balance mellem opgavearbejde og relationsarbejde
• Færdigheder i at praktisere tryg omsorgsgiveradfærd
• Genkendelse af et trygt tilknytningsmønster

Sessionens emne:
I session 2 arbejdede I med grundforståelsen af tilknytningsteorien og vigtigheden af, at den professionelle omsorgsgiver tilbyder børn en tryg base. I denne session skal vi beskæftige os med tryg omsorgsadfærd, og vi vil se på, hvordan børn reagerer på denne omsorg. Hvordan bør omsorgsgiveren agere for at få børnene til at føle sig trygge, så deres tilknytningsadfærd kan erstattes af udforskningsadfærd, og de kan interagere, lege og lære? Børn lærer hurtigt at håndtere adskillelse. Det enkelte barn tillærer sig strategier overfor adskillelse og stress i forhold til den primære omsorgsgiver. Grundlæggende har børn fire strategier til håndtering, som kaldes tilknytningsmønstre. Vi vil i denne session gennemgå genkendelsen af tryg tilknytningsadfærd. Målet hermed er kunne forstå og genkende denne, men samtidig også for i senere sessioner at kunne adskille forskellige former for utryg tilknytningsadfærd herfra. Dette gør vi med henblik på at lære metoder til at reagere hensigtsmæssigt i overenstemmelse med tilknytningsmønstrene i interaktionen med barnet.

Sessionens mål:
Målet med denne session er forståelse for og træning i professionel omsorg

Hvorfor og hvordan
Professionel omsorg fokuserer på de emotionelle og sociale relationer til barnet. Men den professionelle omsorgsgiver skal også udføre en mængde praktisk arbejde: Skifte ble, forberede måltider, made børnene, m.m., så et omdrejningspunktet i denne session vil være en diskussion om, hvordan omsorgsarbejdet og det praktiske arbejde afbalanceres.

Vi vil i detaljer beskæftige os med, hvad der er vigtigt i forhold til omsorgsgiver/barn-relationen.
Før barnet ankommer til institutionen, har det ofte oplevet svigt eller voldelige forældre, mange forskellige omsorgsgivere, eller travle og overbebyrdede medarbejdere. Derfor vil mange børn ikke reagere normalt på almindelig pleje og omsorg, og det kan tage lang tid, før de gør det. Vi vil også se på, hvordan børn reagerer på omsorg, deres tilknytningsmønstre, og hvordan I kan forholde jer for at få barnet til at føle sig trygt.