Select Page

Session 5/13

Page 1/10: Nedrošas piesaistes sekas bērnos - kopīgās piesaistes pazīmes atņemtiem vai pamestiem bērniem –kā mēs viņus izprotam un kā strādājam ar viņiem?

Nedrošas piesaistes sekas bērnos – kopīgās piesaistes pazīmes atņemtiem vai pamestiem bērniem –kā mēs viņus izprotam un kā strādājam ar viņiem?

Kompetences, kas tiek praktizētas:
• 
Pamanīt nedrošu, izvairīgu piesaistes uzvedību bērnos
•  Pamanīt nedrošu, ambivalentu piesaistes uzvedību bērnos
•  Atpazīt nedrošu, dezorganizētu piesaistes uzvedību bērnos
•  Uzzināt kā risināt šo trīs piesaistes uzvedības profesionālā veidā

Nodarbības tēma:
Šajā apmācību nodarbībā jūs mācīsieties, kā novērot un pamanīt bērna uzvedībā to, kas atspoguļo agrīnās piesaistes problēmas; kā bez vecāku gādības palikušiem bērniem reizēm veidojas nedrošas piesaistes iezīmes. Jūs iegūsiet ieteikumus, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir nedroša piesaiste.

Nodarbības mērķi:
Bez vecāku gādības palikuši bērni ļoti bieži agrīni ir bijuši pakļauti daudziem negatīviem faktoriem: iespējams, pāragri dzimuši ar mazu ķermeņa svaru, kas var ietekmēt attīstību; droša aprūpētāja trūkums no vecāku puses, kuriem ir problēmas savā dzīvē; bieža aprūpētāju maiņa.