Select Page

Session 5/13

Page 1/10: Nedrošas piesaistes sekas bērnos - kopīgās piesaistes pazīmes atņemtiem vai pamestiem bērniem –kā mēs viņus izprotam un kā strādājam ar viņiem?

Nedrošas piesaistes sekas bērnos – kopīgās piesaistes pazīmes atņemtiem vai pamestiem bērniem –kā mēs viņus izprotam un kā strādājam ar viņiem?

Kompetences, kas tiek praktizētas:
• 
Pamanīt nedrošu, izvairīgu piesaistes uzvedību bērnos
•  Pamanīt nedrošu, ambivalentu piesaistes uzvedību bērnos
•  Atpazīt nedrošu, dezorganizētu piesaistes uzvedību bērnos
•  Uzzināt kā risināt šo trīs piesaistes uzvedības profesionālā veidā

Nodarbības tēma:
Šajā apmācību nodarbībā jūs mācīsieties, kā novērot un pamanīt bērna uzvedībā to, kas atspoguļo agrīnās piesaistes problēmas; kā bez vecāku gādības palikušiem bērniem reizēm veidojas nedrošas piesaistes iezīmes. Jūs iegūsiet ieteikumus, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir nedroša piesaiste.

Nodarbības mērķi:
Bez vecāku gādības palikuši bērni ļoti bieži agrīni ir bijuši pakļauti daudziem negatīviem faktoriem: iespējams, pāragri dzimuši ar mazu ķermeņa svaru, kas var ietekmēt attīstību; droša aprūpētāja trūkums no vecāku puses, kuriem ir problēmas savā dzīvē; bieža aprūpētāju maiņa.

Atvēliet 15 minūtes (vai arī tik, cik nepieciešams), lai apkopotu to, ko esat darījuši starp iepriekšējo un šo nodarbību:

• Vai jums izdevās strādāt ar pusaudžu jautājumiem un to, kā jūs varat palīdzēt jauniešiem, kad viņi pamet institūciju?
• Vai uzņemtā fotogrāfijas vai video?
• Ko paveikt bija viegli un ko sarežģīti?
• Ko jūs iemācījāties no diskusijām un lēmumiem?
• Kā jūs sadarbojāties un sadalījāt atbildību darba plānu attīstībai?