Vælg en side

Session 5/13

Side 1/10: Usikker tilknytningsadfærd hos børn

Usikker tilknytningsadfærd hos børn


Kompetencer der skal udvikles:
•   
At genkende usikker undvigende tilknytningsadfærd hos børn
•   At genkende usikker ambivalent tilknytningsadfærd hos børn
•   At genkende usikker desorganiseret tilknytningsadfærd hos børn
•   At vide, hvordan I håndterer disse tre tilknytningsmønstre på en professionel måde


Sessionens tema:
I denne session kommer I til at arbejde med, hvordan man observerer og genkender tidlige tilknytningsproblemer – og hvordan anbragte børn nogle gange har udviklet usikre tilknytningsmønstre. De kan ændre sig positivt, hvis børnene i lang tid oplever tryg tilknytningsadfærd hos jer. Der vil blive givet forslag til, hvordan I kan arbejde med børn, der har usikre tilknytningsmønstre.

Sessionens mål:
Børn, der er blevet anbragt uden for hjemmet, har ofte været udsat for mange tidlige belastninger: for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, der kan påvirke udviklingen, mangel på tryg omsorgsadfærd fra forældre med problemer, og mange skiftende omsorgsgivere.
Tilsammen kan disse risikofaktorer forårsage udvikling af usikre tilknytningsmønstre hos anbragte børn i langt højere grad, end hvad der er gennemsnitligt. Det er belastende for den måde, hvorpå de indgår i sociale relationer samt for, hvordan de håndterer problemer generelt. Som professionelle bør I kende til mønstrene og vide, hvordan man støtter udviklingen af en mere tryg tilknytning hos børnene.

Brug 15 minutter (eller så lang tid der er behov for) på at opsummere, hvad I har arbejdet med i tiden mellem session 1 og 2:

? Har vi gjort de ting, vi havde planlagt at gøre?
? Hvad var nemt og hvad var svært?
? Hvad har vi lært af at gøre de ting, vi havde planlagt?
? Hvordan gik det med samarbejde og ansvarsfordeling?
? Hvad kan vi gøre bedre næste gang, vi skal arbejde imellem sessionerne?

Husk: Det er okay, hvis I havde problemer undervejs – det er en helt ny måde at arbejde sammen på og det kræver øvelse og mange forsøg, før det bliver en rutine.