Vælg en side

Session 8/13

Side 1/3: Evaluering og justeringer: Hvordan går det med vores udvikling i undervisningsforløbet?

Evaluering og justeringer: Hvordan går det med vores udvikling i undervisningsforløbet?


Kompetencer der skal udvikles:
•  
Forståelse for, hvad andre arbejder med og hvad de tænker om jeres arbejde med sessionerne indtil nu
•  Overblik over problemer og fremskridt indtil nu
•  Justering af samarbejde og færdigheder


Sessionens tema:
I denne undervisningssession vil vi se tilbage på vores arbejde med de første 7 sessioner.
Herefter vil vi hjælpes ad med at evaluere arbejdet i de første 7 sessioner og foretage justeringer.

 

Sessionens mål:
Det første mål i denne session er et tilbageblik på de sessioner, vi har gennemført indtil nu. Har vi fod på teorien og har vi løst opgaverne som foreslået eller opfandt vi nye løsningsmetoder?
Det er vigtigt, at I ikke løber sessionerne for hurtigt igennem, men bliver fortrolige med teorien og at I i praksis forsøger jer med de foreslåede arbejdsmetoder. Hvis der er metoder, I ikke føler jer fortrolige med, er der intet i vejen for, at I gennemgår en session eller en opgave igen, før I fortsætter. Formålet med programmet er ikke at lære omsorgsteori, men derimod at blive fortrolig med teorien og herefter at indarbejde teorien i det daglige arbejde. Børneomsorg fordrer ikke kun teoretisk viden, det kræver også evnen til at omsætte denne viden til planlægning og indførelse af gode daglige arbejdsrutiner.

Det andet mål med denne session er at alle – leder, instruktør og medarbejdere – tager en pause fra arbejdet med undervisningsprogrammet og diskuterer indbyrdes, hvad I har opnået indtil nu for at sikre, at alle har opnået fuldt udbytte af programmet samt at fastslå, hvad der er udgangspunktet for arbejdet med de næste sessioner.

 


”Denne session har hjulpet meget til at organisere forholdet mellem omsorgsgivere, gruppe ledere, de sociale myndigheder og lederen. For første gang lyttede vi til deres (læs: ledernes) ideer til træning af medarbejdere. For første gang talte vores leder med os ansigt til ansigt, og fortalte os hvor tilfreds han var med vores arbejde. Det at føle at man hørte til, var rigtig dejligt. En stor del af dette skyltes børnene.”
Medarbejder udtalelse

Brug 15 minutter (eller så lang tid der er behov for) på at opsummere, hvad I har arbejdet med i tiden mellem session 1 og 2:

? Har vi gjort de ting, vi havde planlagt at gøre?
? Hvad var nemt og hvad var svært?
? Hvad har vi lært af at gøre de ting, vi havde planlagt?
? Hvordan gik det med samarbejde og ansvarsfordeling?
? Hvad kan vi gøre bedre næste gang, vi skal arbejde imellem sessionerne?

Husk: Det er okay, hvis I havde problemer undervejs – det er en helt ny måde at arbejde sammen på og det kræver øvelse og mange forsøg, før det bliver en rutine.