Vælg en side

Session 9/13

Side 1/4: Tryg Base Model: Udvikling af familielignende grupper og sammenhæng i sociale relationer

Tryg Base Model: Udvikling af familielignende grupper og sammenhæng i sociale relationer

“Organisationen indførte en række ændringer. For at komme til at virke som et familiemiljø, bruger vi ikke længere kitler, men vores almindelige hverdagstøj. Børnenes værelser var allerede hyggelige, men der er også lavet ændringer der, f.eks. bruger vi lammeskind, når vi skal skifte børnene. Vi indførte ’babyparkering’ på bestemte tidspunkter, hvor vi spredte tæpper ud på gulvet og lagde børnene på dem for på den måde at få dem til at se hinanden. Vi fik de større børn til at kigge efter de yngre, hvilket giver dem ansvar. Dette har styrket den indbyrdes kontakt.”

Medarbejderudtalelse


Kompetencer der skal udvikles:
•  
At forstå de to basale betingelser for en sund udvikling hos børn
•  At diskutere og planlægge, hvad I kan gøre for at opfylde disse betingelser i jeres organisation


Sessionens tema:
I denne session kommer I til at arbejde med forståelse af to basale behov hos børn: personlig, langvarig kontakt til et par stabile omsorgsgivere og tilhørsforhold til en gruppe jævnaldrende og omsorgsgivere.
I vil komme til at diskutere – og muligvis revidere vagtplaner – for at finde den bedst mulige balance for medarbejdere og leder (afhængig af lokale overenskomster og fælles arbejdstidsaftaler) og børns behov for at have de samme omsorgsgivere omkring sig dagligt og år efter år.
Lederen og de ansvarlige for vagtplaner deltager i denne session.

 

Sessionens mål:
Alle mennesker – specielt børn, der er placeret udenfor hjemmet – har to meget basale behov, hvis de skal have en sund tilknytning og blive aktive medlemmer af samfundet:
Behovet for stabile relationer til få specifikke voksne omsorgsgivere
Dette er især vigtigt for at sikre en stabil tilknytning hos børn, der er under tre år.
Behovet for at tilhøre en specifik gruppe af jævnaldrende og voksne
For børn, der er over to år, er grupperelationer lige så vigtigt som at have en stabil relation til en ”forældrelignende” omsorgsgiver.
Disse to funktioner kan vi kalde kontinuitet i barnets sociale relationer.
Målet er at diskutere og (på et tidspunkt i fremtiden) at beslutte, hvordan I kan finde den bedst mulige arbejdsplan for at tilbyde omsorgsgiverne og gruppen kontinuitet i den måde det daglige arbejde organiseres, så de enkelte grupper af børn har de samme omsorgsgivere i dagtimerne i lange perioder.

Vi har valgt at fortælle børnene, at det bliver en anden person, der vækker ham/hende, end den, der lægger dem i seng. Jeg fortæller dem at, ”Jeg har brug for at tage hjem for at slappe af, så jeg kan have det rigtig godt sammen med dig i morgen. Jeg vil savne dig meget til i morgen, men jeg ved, at den anden omsorgsgiver har savnet dig og glæder sig til at have noget tid sammen med dig.” Vi løste vores problem på denne måde.”
Medarbejderudtalelse

Brug 15 minutter (eller så lang tid der er behov for) på at opsummere, hvad I har arbejdet med i tiden mellem session 1 og 2:

? Har vi gjort de ting, vi havde planlagt at gøre?
? Hvad var nemt og hvad var svært?
? Hvad har vi lært af at gøre de ting, vi havde planlagt?
? Hvordan gik det med samarbejde og ansvarsfordeling?
? Hvad kan vi gøre bedre næste gang, vi skal arbejde imellem sessionerne?

Husk: Det er okay, hvis I havde problemer undervejs – det er en helt ny måde at arbejde sammen på og det kræver øvelse og mange forsøg, før det bliver en rutine.