Select Page

About Fairstart Foundation

God Fondledelse og revision

Fairstart har tilknyttet to revisorer.
Registreret revisor Michael Fræmohs og tatsautoriseret revisor Jens Haugbyrd der er partner i BDO.

Fairstart Fonden er omfattet af anbefalingerne, jf årsregnskabslovens§77, for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk

Se Fairstart Fondens tilgang til anbefalingerne 2016