Vælg en side

Fairstart Fondens historie

I årene 2008 til 2010 udviklede og designede psykolog Niels Peter Rygaard sammen med et internationalt team af forskere specialiseret i udsatte børn en række unikke onlinebaserede træningsprogrammer til omsorgsgivere for børn uden forældrekontakt.

Ideen til træningsprogrammer fik Niels Peter Rygaard, da han blev klar over, at de negative konsekvenser, der er for børn i plejefamilier og institutionspleje primært skyldes to faktorer: underpriviligerede og overbebyrdede omsorgsgivere, som arbejder udfra forældede principper om børneomsorg, og begrænset viden om praktisk implementering af relationsbaseret omsorg.

Målet med træningsprogrammerne var at tilbyde omsorgsgivere gratis, onlinebaseret, brugervenlig undervisning i forskningsbaseret børneomsorg, så børn anbragt i alternativ plejesystemer i hele verden kunne få en god start på livet. Programmerne blev grundlaget for stiftelsen af Fairstart.

I de følgende år begyndte organisationen at tage form som følge af en stigende interesse for træningsprogrammerne. I 2012 blev organisationen officielt stiftet af Niels Peter Rygaard og Morten Jac, og i 2016 blev Fairstart omlagt til en fond for at imødekomme den store og stadigt stigende efterspørgsel på uddannelse for omsorgsgivere samt uddannelse af programinstruktører.

I efteråret 2016 blev Fairstart vinder af innovationsprisen Inspiring Practices, som uddeles af den Europæiske uddannelsessammenslutning Lifelong Learning Platform. Læs mere her.