Vælg en side

De fem niveauer

For at sikre at vores mange projekter bliver succesfuldt implementeret, arbejder vi på fem forskellige niveauer. Ethvert hjælpeprojekt risikerer at bryde kæden mellem undervisning, daglig omsorg og lokale politikker på børneområdet. Vi forstår vigtigheden af at forbinde alle niveauer og af at følge op på alle aktiviteter, indtil det lokale omsorgsystem er selvkørende.

1. Børns udvikling

Det primære fokus i vores arbejde er på at sikre børns positive udvikling. Med en god start i livet, er der en større chance for, at barnet kan udnytte sit fulde potentiale i både sit private, sociale og professionelle liv.

Her følger nogle citater fra omsorgsgivere, som udtaler sig om, hvordan implementeringen af Fairstarts træningsprogrammer har ændret deres og børnenes dagligdag. Citaterne er fra EU rapporten, Improvement of the existing sessions:

“Our children are either too naughty or too silent at school. However, after the application of the programme, they began to ask for their rights without any argument. They can comfortably express their feelings to their teachers. The prejudice that the children from the institutions are problematic has started to change (…) In fact, with this training we learned how to overcome the prejudice against the children at the institutions.”

“The changes in my children have mostly been noticed by their teachers. The teachers told me that my children were more participating in the classroom. They were only 4 years old when I applied the techniques from the session, but the effect seemed to last longer. One day, their teacher told me that she would have thought that the children at the institutions would have problems in communicating with others, but these students were like the other students who lived with their parents. I was very proud of that and told her that she were right, we were a family.”

 

2. Relationer

Indtil nu har vi kun oplevet positive effekter af vores arbejde. Per 2015 har cirka 4500 omsorgsgivere med ansvar for cirka 25.000 børn deltaget i træningsprogrammerne. Alle dem, som har deltaget i evalueringen, er optimistiske omkring deres egne resultater og forbedrede relationer til både børn og kolleger.

Kommentarer fra omsorgsgivere i Eu evalueringsrapporten fra 2013, Improvement of Existing Sessions:

 “This made us much more professional. We became a big family with our kids. The staff was like invisible before. Now, we have become the most and foremost part of the caregiving process. Our houses are like our own houses. They are cosy and warm (…) I have problems, sometimes many, sometime few, but I am not afraid of them anymore.”

“This training improved my relationships with my colleagues, the children and the director. Our children’s relationships were also improved.”

“In our culture, there are already techniques like swinging on the legs, hugging and kissing. But, in our institutions, we avoided these behaviours thinking that children would be dependent on us. After this session, I found out that I have made a big mistake. It turns out that all forms of contact affect the intelligence of infants and children. Now, I take every opportunity to embrace the children.”

 

3. Lokale omsorgssystemer

Fairstart opbygger lokale omsorgsystemer, hvor regeringer, danske ambassader, lokale NGOer, børnehjem og plejefamilier kan samarbejde i et fælles udviklingsprojekt. Ved at implementere vores træningsprogrammer, får ledere og omsorgsgivere nogle professionelle kompetencer til at tage forældrerollen på sig på en professionel måde og bygge langvarige relationer til børnene. Desuden lærer de, hvordan de håndterer traumatiserede og dysfunktionelle børn og unge.

Vores programmer er fordelagtige for alle børneinstitutions- og plejefamiliesystemer: børnenes trivsel og udvikling forbedres betydeligt, og samarbejdet personalet i mellem og deres forhold til ledelsen bliver styrket. I et langsigtet perspektiv, opnår de lokale systemer professionelle omsorgsstandarder og børnenes muligheder for at få et godt og succesfuldt liv styrkes.

For at sikre succesfuld implementering, tilbyder vi vores assistance og erfaringer. Lokal træning er ekstremt fleksibelt, fordi programmerne kun kræver nogle få tekniske redskaber: internetforbindelse og personalemøder til gennemgangen af pensum. Vi uddanner lokale instruktører til certificerede specialister i at undervise i kvalitetsomsorg. Instruktørerne er meget vigtige for den succesfulde implementeringsproces og for at udvikle usikre omsorgsgivere til kompetente og aktive professionelle, som kan designe deres egne programversioner og praksisser.

4. Det nationale niveau

For at give børn uden forældrekontakt en lysere fremtid, må forandringen ske på et nationalt niveau. Forskning dokumenterer dog, at selv velstillede lande ofte har mangel på formelle omsorgsuddannelse og systemer (Rygaard, McCall, Groark 2014). Dette er en af de primære grunde til at børn udvikler negative livsprocesser. Vi ønsker at skabe og selvstændiggøre lokale omsorgssystemer for udsatte børn og unge og give regeringer, professionelle og NGOer et stærkt og velafprøvet redskab, som kan skabe velfungerende børn og omsorgsgivere.

Processen, når vi etablerer et Fairstartprojekt i dit land:

  • Vi opererer i tæt samarbejde med lokale partnere
  • Vi designer lokale programmer, som respekterer lokale kulturelle omstændigheder
  • Vi er med hele vejen, indtil det lokale system møder de internationale standarder og har kapacitet til at tage sig ordentligt af børn uden forældreomsorg.

 

 

5. Den globale udfordring

Familier over hele verden flytter ind til byerne og forsøger at håndtere arbejde og stress, mens de kæmper for at forsørge deres børn. På grund af disse omstændigheder, er flere og flere forældre nødsaget til at give deres børn op og sende dem på børnehjem eller i plejefamilie.

I dag vokser mere end 100 millioner børn op – uden deres forældres omsorg og beskyttelse – på børnehjem og i plejefamilier eller på gaden. Disse børn er helt afhængige af deres omsorgsgivere, som desværre ofte er overanstrengte, mangler støtte fra staten, ikke har adgang til uddannelse i pædagogik og børneomsorg, og mangler viden om vigtigheden af relationsbaseret arbejde. De mangler desuden viden om håndtering og omsorg for traumatiserede børn og dysfunktionelle adfærdsmønstre.

Resultatet er, at mange af de børn aldrig får en uddannelse eller et arbejde, men i stedet ender i prostitution, stofmisbrug, tidlig graviditet, kriminalitet og forøget selvmordsrisiko. Disse omstændigheder er en trussel mod næste generations samfund.

Siden 2008 har vi erfaret, at vores træningsprogrammer leder til forbedret organisering, styrkede kompetencer, bedre samarbejdsevner og vigtigst af alt; forbedring af landets evne til at tage sig af disse udsatte børn og unge.