Vælg en side

Fairstart Træningsprogrammer

Et internationalt og gratis redskab til uddannelse af omsorgsgivere for børn uden forældrekontakt

Enkeltpersoner er velkomne til at anvende træningsprogrammerne uden Fairstarts indblanding, men vi anbefaler, at man kontakter os via email (info@fairstartfoundation.com), inden man starter, for at sikre korrekt brug og succesfuld implementering af programmerne.

Hvis organisationer vil anvende programmerne som undervisningsmateriale, eller hvis større grupper ønsker at gennemføre programmet, skal Fairstart kontaktes forud for anvendelse, så vi kan evaluere situation og behov og hjælpe brugerne godt i gang. Dette er for at sikre en høj international standard for omsorgsgivertræning.

 

OPHOLDSSTEDER OG INSTITUTIONER

Dette program er udviklet til træning af omsorgsgivergrupper, som arbejder med børn og unge anbragt i grupper uden forældrekontakt, som for eksempel børnehjem, døgninstitutioner og flygtningelejre

FAMILIEPLEJE

Grundet et stort dansk forskningsprojekt planlagt til at starte medio 2018, er det danske familieplejeprogram lukket på ubestemt tid. Beklager ulejligheden. Der henvises midlertidigt til det engelske program.

RESSOURCE SESSIONER

Yderligere materiale til dit arbejde med anbragte børn og unge. Disse sessioner er kun tilgængelige på engelsk.

Vi har en ældre version af institutionsudgaven på følgende sprog:

(Indholdet kræver Adobe Flash Player)