Vælg en side

Fairstarts instruktøruddannelser

Dit redskab til at forbedre omsorgssystemer for udsatte børn og unge
Vælg en af vores uddannelser for information om holdstart, pris og tilmelding.

Se Demo

Tilgå en gratis demoversion af instruktøruddannelsen.
Demoen giver dig et overblik over, hvordan platformen er organiseret,
hvordan uddannelsen er struktureret, og du får et indblik i pensum og læringsmålene.
Demoversionen er kun tilgængelig på engelsk.

 

Hvordan tilmelder jeg mig?

Har du brug for en guide til registreringsprocessen? Download PDF her (på engelsk).

Om uddannelserne

Hvorfor - hvordan - hvad

Et redskab til professionel udvikling

Mener du også at den bedste måde at hjælpe udsatte børn på er at uddanne deres omsorgsgivere? Vil du være den person, som underviser og inspirerer børnehjemspersonale eller plejeforældre til at blive bedre omsorgsgivere? Fairstart Fonden tilbyder dig og din organisation en række certificerede instruktøruddannelser i at anvende vores online træningsprogrammer – et værktøj til at forbedre omsorgen for sårbare børn og unge, som vokser op i alternative anbringelser.

Instruktøruddannelsen uddanner organisationer og mennesker, som ønsker at træne omsorgsgivere for børn, der vokser op uden deres forældre. Forskning viser, at børn (hvad enten de er anbragt på børnehjem i børnebyer eller i familiepleje) oplever betydelig mere succes i deres voksenliv – både personligt, socialt og professionelt, hvis de har veluddannede og kompetente omsorgsgivere. Siden 2005 har Fairstart udviklet komplette træningsprogrammer, som giver omsorgspersonale og plejeforældre en række praktiske kompetencer og viden, som gør dem i stand til at drage den omsorg, som udsatte børn har brug for. Instruktøruddannelsen er din mulighed for at undervise og sprede denne viden. Du kan skabe positive forandringer!

Hvad får du ud af at blive instruktør?

I denne spændende læringsprocess vil du:

  • Arbejde udfra forskningsbaserede principper om tilknytningsbaseret børneomsorg
  • Lære at træne og uddanne grupper
  • Opnå færdigheder i at facilitere bedre samarbejde mellem omsorgsgivere
  • Bidrage til opbygningen af lokale professionelle omsorgssystemer
  • Samarbejde med andre instruktørstuderende og udføre peer assessments
  • Blive en del af et internationalt netværk af instruktører
  • Være medskaber af egen og andres læringsprocesser

Både instruktørstuderende og omsorgsgivere er designere af deres egen udvikling på basis af række professionelle principper. Denne uddannelse vil skabe fundamentet for et bedre liv og en lysere fremtid med muligheder for børn anbragt på institutioner og i familiepleje over hele verden.

Pensums indhold og struktur

Instruktøruddannelserne er onlinekurser, hvor otte moduler fører deltagerne gennem et unikt miks af praktisk læring og teoretisk viden. Platformen er brugervenlig og tilbyder en lang række guides, videoer og forummer, som skaber rum for støtte, kreativitet og vidensdeling mellem de studerende. I hvert modul underviser hver instruktør en gruppe omsorgsgivere i Fairstarts online træningsprogrammer.

Uddannelsen tager 4 måneder at gennemføre, og arbejdsbyrden er fordelt mellem online læring og praktisk træning. Hvert modul forløber over to uger og kræver 4-6 timers online arbejde og 3 timers træning af omsorgsgivere.
Uddannelserne svarer til niveau 5 i den Europæiske kvalifikationsramme, og din deltagelse vil gøre dig til en attraktiv, professionel udvikler af sociale systemer til børn uden forældreomsorg.

Instruktør Feedback

Læs følgende citater fra vores første instruktørhold med deltagere fra 8 forskellige lande: Canada, Indien, Ghana, Spanien, Estland, Indonesien, Danmark og Rusland. 100% af deltagerne vurderede deres personlinge professionelle udvikling baseret på Fairstarts instruktøruddannelsen til at være succesfuld.

“I have learned so much! Not only about training caregivers, but also about cooperating intercultural and about myself and my role as an instructor.”

“It does not matter how experienced a trainer one is, there is always much more to learn.”

“This education has really helped me to discover the joys of providing training for people and organisations and I am eager to learn more and practice more on it.”

“I believe that I can provide training for more people because of this training and I can creatively tailor it to suit other professions and settings related to children.”

“I see the theory working in so many different settings, and it gives great sense of confirmation for myself also that I am not trying to “sell” inefficient tools, but that they really help these people and through them we can reach more and more children.”

“I realise that by guiding these caregivers to a new understanding of professional care that can improve the care they give the children, I am helping the children.”

Læs mere feedback.

 

Online uddannelse på edX

Fairstart er den første danske organisation, som anvender edX til sine instruktøruddannelser. EdX er en veletableret platform til online uddannelse designet af MIT, Harvard og Google, og den anvendes af universiteter over hele verden. Fairstart samarbejder med IT virksomheden Edlab fra Aarhus Universitet om at designe uddannelser. Baseret på deres dybdegående viden om læringsstrategier og deres tekniske kompetencer har Edlab hjulpet os med at etablere og implementere instruktøruddannelsen på edX.

Fra Fairstarts og SOS Børnebyernes introduktionsforløb for instruktører, Zanzibar august 2017.