Vælg en side

Fairstart Fonden har to revisorer tilknyttet.
Registreret revisor Michael Fræmohs og Statsautoriseret revisor der er partner i BDO.


Fairstart Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, jf. årsregnskabsloven §77, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk

Se fondens tilgang til anbefalingerne 2016 her