ክፍለ ጊዜ 2/19

ገጽ 1/4፡- ከቤተሰብ ወደ አደራ ቤተሰብ፡- ቤታችሁን የሥራ ቦታችሁ ማድረግ
ከቤተሰብ ወደ አደራ ቤተሰብ፡- ቤታችሁን የሥራ ቦታችሁ ማድረግ
ልምምድ የሚደረግባቸው ችሎታዎች፡-

 

  •  በአደራ ቤተሰቡ ውስጥ ያሉትን አዎንታዊ እሴቶች መለየት
  •  እነዚህ እሴቶች እንዴት የመንከባከብ ሞያን ለማጎልበት እንደ መሳሪያ እንደሚያገለግሉ ግንዛቤ መፍጠር።
  • የቤተሰብ አባላትን ለአዲስ ኃላፊነቶቻቸው ማዘጋጀት።
የክፍለ ጊዜው ጭብጥ፡- በዚህ የስልጠና ክፍለ ጊዜ ሞያ የተላበሰ የእንክብካቤ መስጫ ቦታ በመሆን እና በቤተሰብ ህይወታችሁ ውስጥ ያሉትን ሞያዊ ብቃቶች በማግኘት ሂደት ዙሪያ ትሰራላችሁ።

የክፍለ ጊዜው ዓላማዎች፡- የዚህ ክፍለ ጊዜ ዋነኛው ዓላማ የአደራ እንክብካቤ ሰጪ ቤተሰብ በመሆን ሥራ ውስጥ ሞያዊ ብቃት የሚሆኗችሁን የቤተሰብ እሴቶች መለየት ነው።