Select Page

Session 3/10

Side 8/8 Arbejdsplan: Hvad vil vi gøre inden næste session?

Arbejdsplan: Hvad vil vi gøre inden næste session? 

Forslag til aktiviteter:

Prøv at læse beskrivelserne om de typiske adfærdstræk ved utryg tilknytning (se evt. også videoen igen), overvej og tal sammen om:

  • Hvilken strategi synes jeres plejebørn at anvende. Det viser sig tydeligst I starten af et plejeforhold, eller i hverdagssituationer hvor barnet bliver utrygt, overvældet eller bange.
  • Har barnets eller den unges tilknytningsstrategi ændret sig i løbet af plejeforholdet? Skal der mere belastning til end tidligere, før de falder tilbage til f.eks. mistro eller manglende tillid til, at nogen vil hjælpe dem? Udtrykker de oftere positive opfattelser af sig selv og deres relationer? Hvor tidligt fik vi børnene i pleje (det har også indflydelse på, hvor let barnet kan udvikle sig hen imod tryg tilknytning)?

    Læg en plan for hvordan I hver især vil arbejde med jeres plejebørn, møde dem i de daglige situationer, hvor det er svært for dem. Aftal, hvordan I bedst kan møde dem i daglige situationer. ”Hvordan vil vi reagere, når børnene eller de unge siger eller gør dette og hint? Hvordan kan vi følge anbefalingerne fra denne session i håndteringen af hvert enkelt barn?”

Notér, hvad I har besluttet omkring håndteringen af børnene og de unges tilknytningsadfærd.

  • Diskuter, hvordan I kan praktisere dette i jeres dagligdag indtil næste session.
  • Hvad kan vi som plejeforældre gøre anderledes og være mere opmærksomme på?
  • Hvordan ved vi, at det er lykkedes for os?

Husk at skrive ned, hvad I gør anderledes derhjemme og hvordan børnene reagerer på den måde, hvorpå I drager omsorg for dem.

Tak for jeres interesse og held og lykke med jeres arbejde indtil næste session!

Hans kom i pleje hos os da han var 6 år gammel. Han var konstant efter sine plejesøskende, angreb mig og ødelagde tingene i huset. Da jeg begyndte at arbejde med at give ham en tryg base og forholde mig til baggrunden for hans adfærd, ændrede han sig gradvist. Nu er Hans 12 år gammel og nogle gange kan jeg godt føle at han stadig er angst og tester mig, at han bare venter på at jeg begår en fejl. Så er jeg meget opmærksom på ham og venlig, jeg fastholder mine beslutninger, sætter enkle rammer for ham og forbereder ham på hvad der skal ske.”

Udtalelse fra en plejemor