Session 7/10

Side 5/8 Fra kontrol til inddragelse og kontrakt

Fra kontrol til inddragelse og kontrakt

Det er især vigtigt i puberteten, at I som plejeforældre finder en balance mellem at være rummelige (ikke blive provokerede, men være forstående) og at stille bestemte krav. I skal derfor gøre det klart for jer selv hvilke krav, der kan forhandles om, og hvilke krav der ikke er til diskussion.

Det er vigtigt at vide, når jeres beslutninger og grænser bliver afprøvet. Det er helt naturligt, at teenageren vil prøve jeres grænser af, så derfor skal grænserne være klare for jer selv.

En nyttig regel er: tal altid til teenagerens voksne side – lige meget hvor barnligt, I synes, han eller hun opfører sig.

Rollefordelingen “vi er dine plejeforældre, og du er plejebarnet” går i opløsning, så det er nødvendigt at finde andre måder at samarbejde på. Det kan være en god idé at indgå kontrakter. Formålet med en kontrakt er, at I kan få meget mere indflydelse og færre konflikter, hvis teenageren selv er med til at lave aftaler, og han eller hun får en følelse af at være medbestemmende om de fælles regler.

For eksempel:  

Du er blevet ældre nu, og vi kan se du kan flere ting selv. Så vi vil ikke skændes med dig om, hvor meget frihed du skal have. Vi skal passe på dig som vi altid har gjort, men vi skal også øve dig i at klare dig selv. Det er ikke så let at finde ud af, så lad os tale om det.

Vi vil gerne indgå en kontrakt med dig, hvor vi sammen kan aftale, hvad du skal lave hver dag, hvor længe du kan blive ude med dine venner, og hvad du ønsker at vi giver dig lov til.

For eksempel områder hvor vi vil lade dig bestemme selv uden, at vi skal diskutere dine beslutninger.

I kontrakten skal vi også skrive, hvad vi skal gøre som plejeforældre, hvis du eller vi ikke lever op til det, vi er blevet enige om. Så lad os gå i gang med at skrive den sammen – har du nogle forslag til, hvad vi skal se at blive enige om – hvad er vigtigt for dig?”

AKTIVITETSFORSLAG: Skriv den fælles kontrakt

I kan forberede at give teenageren medbestemmelse ved at skrive en kontrakt, hvor han eller hun selv kommer med forslag først. F.eks. hvor længe man må være ude, at man skal tale med sine plejeforældre, hvis der sker noget svært i ungegruppen, at man har ret til at være alene på sit værelse, og at de voksne skal banke på først.

  • Prøv at finde to hverdagssituationer, hvor der er brug for en aftale.
  • Prøv at skrive ned nu, hvad I ønsker der skal stå men lyt altid først til den unges egne forslag!
  • Kan kontrakten hænges op på køleskabet, når den er færdig?