Session A/10

Side 2/6 Kortlægning af styrker og værdier i plejefamilien

Kortlægning af styrker og værdier i plejefamilien

Nogle familier bliver plejefamilier, fordi de ønsker at støtte en slægtning, der har det så svært at familien må træde til, og tage sig af barnet i kortere eller længere tid. Bedsteforældre, søskende, kusiner og fætre tager børnene til sig hvis en slægtning har det svært, eller dør mens børnene er små. De kaldes slægtsplejefamilier.

Andre familier føler et ansvar for de udsatte børn i deres lokalsamfund, og vil gerne bruge deres overskud som familie til at tage et udsat barn i pleje. De bliver så ansat som plejefamilie.

Begge former for plejefamilier har en meget vigtig opgave i det grønlandske samfund. De træder i forældrenes sted for de mange børn og unge, hvis forældre er ramt af vanskeligheder og sorger. Derfor er det vigtigt at vide, at man både kan være slægtninge eller ansatte plejeforældre, men det afgørende er at man ser sig selv som forældrefigur, der giver den tryghed og stabilitet i hverdagen, som barnet ikke kan få fra de biologiske forældre.

Forskningen viser, at den langvarige omsorg fra de samme voksne betyder, at børn der er længe i den samme plejefamilie klarer sig bedre i tilværelsen, end hvis de for eksempel anbringes på en institution med mange skiftende voksne. I plejefamilien kan de lære om trygt og glædeligt samvær, og lære at løse alle de praktiske opgaver i hverdagen, som de får brug for når de en dag forlader familien. Andre undersøgelser viser, at unge der får lov til at blive i plejefamilien længere end 18 års alderen klarer sig endnu bedre i voksenlivet.

 

Gode råd fra familieplejekonsulenten Mia 

Gode råd fra plejefaren Karl Peter

FORBEREDELSE AF FAMILIEN PÅ AT MODTAGE ET PLEJEBARN

Det kan være svært at modtage børn eller unge i pleje, som er mærkede af mangel på omsorg. I løbet af de næste sessioner, som I som nye plejefamilier skal igennem, lærer I hvordan I med jeres viden og egen planlægning får familien til at fungere og hjælper børnene over de vanskeligheder, som mange anbragte børn har. Det kan være en stor udfordring, og formålet med denne uddannelse er at give jer viden og fælles diskussioner, så plejeforholdet ikke skal afbrydes i utide.

At modtage et barn i pleje er lidt som en fødsel af en lillebror eller lillesøster: ankomsten af et nyt familiemedlem skaber mange ændringer i de roller og relationer, der allerede er etableret i familien. Temaet for i dag er, hvordan man forbereder sin familie på at modtage et plejebarn.

Der er to opgaver i at modtage et barn i pleje. Den ene er alle de praktiske forberedelser (at gøre et hyggeligt værelse klart til barnet, sætte en ekstra stol ved køkkenbordet osv., arrangere en lille velkomst).

Den anden opgave for plejeforældre er at forberede sig selv (og sine egne børn, måske slægtninge og naboer) på at hjælpe barnet med at føle sig som et medlem af familien. Dette er den største opgave af de to. Den følgende aktivitet vil være jeres første opgave. Det handler om at finde de positive værdier i jeres familieliv, som I kan tilbyde plejebarnet.

 

HVORDAN KAN VORES FAMILIES VÆRDIER BLIVE GRUNDLÆGGENDE I ARBEJDET MED AT VÆRE PLEJEFAMILIE?

Formålet med denne øvelse er, at I kan arbejde hjemme med at få alle familiemedlemmer til at planlægge, hvordan I vil modtage barnet og få det til at føle sig hjemme med tiden.

En plejefamilie tilbyder sine bedste værdier og færdigheder. Det forventes af plejefamilien, at den kan varetage den nødvendige omsorg for et barn eller en ung. Derfor er det vigtigt, at familien får talt om, hvad de har at tilbyde i forhold til et godt familieliv.

Denne øvelse vil hjælpe alle familiens medlemmer til at dele og kende de værdier, familien kan tilbyde et plejebarn. De er, hvad der gør jeres familie speciel.

 

GRUPPEØVELSE – 15 minutter:

To og to, eller to forældrepar sammen

 1. Tænk på dagligdagen i jeres familie:
 2. Find tre ting, som I værdsætter mest i jeres familieliv, og som er gode for børns udvikling.

 

Her er nogle eksempler på værdier, vælg gerne jeres egne:

 • Vi synes, det er vigtigt at børn lærer om grønlandsk kultur – vi tager dem med til sport og jagt, lærer dem at bruge redskaber og tilberede mad.
 • Vi laver tit hyggestunder, hvor vi taler med børnene om hvad de tænker og føler, hvordan det går dem i skolen, hvad de har af drømme og ønsker.
 • Vi er vant til at omgås børn og unge, der har det svært, tale med dem og støtte dem. Selv om de har adfærdsvanskeligheder eller sorger, kan vores erfaringer støtte dem.
 • Vi er gode til at sætte lege i gang. Det kan være musik, sang, puslespil, eller legetøj.
 • Vi er gode til at hjælpe generte og ensomme børn med at få venner – vi har tit besøg af andre børn i hjemmet.
 • Vi er kærlige overfor hinanden, og vi giver hinanden ros og knus i hverdagen
 • Vi har en stabil rytme i hverdagen, hvor alle ved, hvad de skal. Vi giver børnene faste pligter, så de vænner sig til at tage ansvar i hverdagen.

 

Når I har talt om det, skriv de tre værdier på et stykke papir.

Øvelsen med de tre værdier forbereder jer til, hvordan i kan arbejde hjemme i familien:

AKTIVITETSFORLSAG: Planlæg en samtale i hjemmet om, hvad der er det bedste ved jeres familie

Find en eftermiddag eller aften, hvor hele familien kan tale sammen uden at blive forstyrret. Hvis I har en rigtig god ven af familien, en bedsteforælder eller andre, der er vigtige for familien, kan I invitere dem med. Hvis det første spørgsmål tager rigtig lang tid, kan I evt. afsætte to eftermiddage eller aftener til opgaven. Husk at skrive ned, hvad I kommer frem til (hvis I har egne børn, kan de lave tegninger). Gør det til en hyggelig aktivitet.

 • Bed alle om at finde og beskrive en almindelig dagligdag i familien, hvor alle er enige om, at dette har været den bedste dag til dato – en dag hvor I satte pris på hinanden, grinte sammen og havde det virkelig godt sammen. I kan også vælge en dag, hvor det lykkedes at overvinde en udfordring sammen på trods af travlhed. Beskriv dagen for hinanden – hvad gjorde familiemedlemmerne hver især, for at dagen blev som den blev?
 • Lav en liste over, hvad I har talt om: dette er vores kompetencer som familie og som plejefamilie.
 • Spørg hvert familiemedlem: Hvordan kan vi bruge vores kvaliteter og kompetencer til at skabe den bedste pleje for det plejebarn, vi skal til at modtage eller allerede har modtaget?
 • Lyt til hinanden og især til børnene i jeres familie. Spørg dem. hvad de kan gøre for, at det nye barn i familien føler sig velkommen.