Fairstart og SOS Børnebyerne Danmark rejser på ny til Zanzibar, for at igangsætte SOS Børnebyernes store afrikanske familieplejeprojekt ”Community Action for Quality Alternative Care”, som er støttet af CISU og Danida. Denne gang skal vi afholde et introduktionsforløb for de 21 afrikanske SOS medarbejdere fra både Kenya, Rwanda, Tanzania, Zanzibar, Etiopien og Somaliland, som skal gennemføre Fairstarts instruktøruddannelse. Omfanget af projektet, som Fairstart spiller en stor rolle i, bliver vidtrækkende og banebrydende.

Uddannelsen er udviklet specielt til SOS Børnebyernes organisation og er opbygget omkring vores afrikanske træningsprogram til familie- og slægtsplejesystemerne i de involverede lande. Dermed får de en fælles uddannelsesbaggrund på området, og via det forskningsbaserede træningsforløb får plejefamilierne et solidt grundlag for at forbedre omsorgen for de udsatte børn og unge i deres pleje. Træningen i tilknytningsbaseret omsorg har veldokumenteret og yderst positiv effekt for børnenes udvikling og trivsel.

Introduktionsforløbet på Zanzibar afholdes i uge 35, og i uge 36 påbegynder de 21 SOS medarbejdere deres online instruktøruddannelse. Seks gange i løbet af kurset mødes de med hver deres gruppe af plejeforældre og underviser dem i Fairstarts familieplejeprogram. Ydermere mødes de for at lave et indledende interview samt et afsluttende interview hhv. før og efter træningsforløbet.

Vi glæder os utrolig meget til at møde alle deltagerne og sætte dem i gang med dette ambitiøse og spændende projekt. Følg med i projektet her på siden og på Facebook.