Select Page

Fairstart Apmācību Programma

Starptautisks un bezmaksas rīks aprūpētājiem bērnu izglītošanai, kuri ir bez vecāku kontakta.
To ensure correct use and successful implementation of the programmes, you must contact Fairstart via email (info@fairstartfoundation), so that we can discuss your situation and needs and help you get started. This is to ensure high international standards of caregiver training.

Grupu Aprūpe

Šī apmācības programma ir paredzēta aprūpētāju grupām jebkurā vidē, kurā bērni un jaunieši ir uzauguši bez vecāku uzraudzības un tiek aprūpēti aprūpes mājās, bēgļu nometnēs un bērnu namos.

Audžuğimenes aprūpe

Šī apmācības programma ir izstrādāta lai apmācītu audžuvecākus, aprupētājus radiniekus vai citus cilvēkus, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem kuri ir uzauguši ğimeniskā vidē bez bioloğiskajiem vecākiem.

Mums ir pieejama grupas aprūpes programmas vecāka versija šādās valodās:

(Content on this page requires Adobe Flash Player)

RESOURCE SESSIONS

Additional material to your work with placed children.
(This version is currently available in English)