Select Page

Fairstart Træningsprogrammer

Et internationalt og gratis redskab til uddannelse af omsorgsgivere for omsorgssvigtede børn og børn uden forældrekontakt
Enkeltpersoner er velkomne til at anvende træningsprogrammerne uden Fairstarts indblanding, men vi anbefaler, at man kontakter os via email (info@fairstartfoundation.com), inden man starter, for at sikre korrekt brug og succesfuld implementering af programmerne.

Hvis organisationer vil anvende programmerne som undervisningsmateriale, eller hvis større grupper ønsker at gennemføre programmet, skal Fairstart kontaktes forud for anvendelse, så vi kan evaluere situation og behov og hjælpe brugerne godt i gang. Dette er for at sikre en høj international standard for omsorgsgivertræning.

DØGNINSTITUTIONER, SKOLER OG SKOLEHJEM

Dette program er udviklet til træning af personalegrupper, som arbejder med udsatte børn og unge i Grønland.

FAMILIEPLEJE

Dette træningsprogram er udviklet til plejeforældre, slægtsplejere eller andre som arbejder med plejebørn i Grønland.

Ressource sessioner

Yderligere materiale til dit arbejde med udsatte børn og unge. Disse sessioner er kun tilgængelige på engelsk.

Vi har en ældre version af institutionsudgaven på følgende sprog:

(Indholdet kræver Adobe Flash Player)