Select Page

Fairstart Træningsprogrammer

Et internationalt og gratis redskab til uddannelse af omsorgsgivere for omsorgssvigtede børn og børn uden forældrekontakt

Vi stiller vores træningsprogrammer frit til rådighed for enkeltpersoner, der søger viden og inspiration. Vi gør samtidig opmærksom på, at programmerne  ikke må kopieres eller anvendes til træning uden Fondens skriftlige tilladelse.
De er underlagt copyright.

Programmerne anvendes i samarbejde med partnerorganisationer (professionelle, NGO’er, og forvaltninger). Her kan I læse om Fairstarts evidensbaserede og gennemprøvede uddannelse. Deltagelse i vores instruktøruddannelse er en forudsætning for et højt fagligt niveau og en succesfuld implementering.

Vi indgår gerne i partnerskab med jeres organisation! Send os en mail på info@fairstartfoundation.com

DØGNINSTITUTIONER, SKOLER OG SKOLEHJEM

Dette program er udviklet til træning af personalegrupper, som arbejder med udsatte børn og unge i Grønland.

FAMILIEPLEJE

Dette træningsprogram er udviklet til plejeforældre, slægtsplejere eller andre som arbejder med plejebørn i Grønland.

Ressource sessioner

Yderligere materiale til dit arbejde med udsatte børn og unge. Disse sessioner er kun tilgængelige på engelsk.

Vi har en ældre version af institutionsudgaven på følgende sprog:

(Indholdet kræver Adobe Flash Player)