Vælg en side

Fairstart Træningsprogrammer

Et redskab til uddannelse af omsorgsgivere for anbragte børn. (All rights reserved)

Vi stiller vores træningsprogrammer til rådighed for enkeltpersoner, der søger viden og inspiration.
Vi gør samtidig opmærksom på, at programmerne ikke må kopieres helt eller delvist,
da de er underlagt reglerne om ophavs- og copyright.

Programmerne anvendes i samarbejde med partnerorganisationer (professionelle, NGO’er, og forvaltninger). Her kan I læse om Fairstarts evidensbaserede og gennemprøvede uddannelse. Deltagelse i vores instruktøruddannelse er en forudsætning for et højt fagligt niveau og en succesfuld implementering.

Vi indgår gerne i partnerskab med jeres organisation! Send os en mail på info@fairstartfoundation.com

OPHOLDSSTEDER OG INSTITUTIONER

Dette træningsprogram er udviklet til træning af omsorgsgivere som arbejder med børn og unge uden forældrekontakt der vokser op på opholdssteder eller institutioner og modtager omsorg fra personale, f.eks. børnehjem, flygtningelejre, skolehjem.

FAMILIEPLEJE

Dette træningsprogram er udviklet til slægtsplejere, plejeforældre eller andre der arbejder med børn som vokser op i familier uden deres biologiske forældre.

RESSOURCE SESSIONER

Yderligere materiale til dit arbejde med børn og unge. Disse sessioner er kun tilgængelige på engelsk.

Vi har en ældre version af institutionsudgaven på følgende sprog:
(Indholdet kræver Adobe Flash Player

(Indholdet kræver Adobe Flash Player))