Fairstart Apmācību Programma

Starptautisks un bezmaksas rīks aprūpētājiem bērnu izglītošanai, kuri ir bez vecāku kontakta.

Our training programs are freely available to individuals seeking knowledge and inspiration. The programs are not to be copied or used for training without the written permission from Fairstart Foundation.
They are subject to copyright.

Our programs are used in collaboration with partner organisations (professionals, NGOs, and administrations). You can read more about our evidence-based educations here. In order to obtain a high professional level and a successful implementation of our programs, the participation in our instructor training is a prerequisite.

We are happy to start a partnership with your organisation! Send us an email at info@fairstartfoundation.com.

Grupu Aprūpe

Šī apmācības programma ir paredzēta aprūpētāju grupām jebkurā vidē, kurā bērni un jaunieši ir uzauguši bez vecāku uzraudzības un tiek aprūpēti aprūpes mājās, bēgļu nometnēs un bērnu namos.

Audžuğimenes aprūpe

Šī apmācības programma ir izstrādāta lai apmācītu audžuvecākus, aprupētājus radiniekus vai citus cilvēkus, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem kuri ir uzauguši ğimeniskā vidē bez bioloğiskajiem vecākiem.

Mums ir pieejama grupas aprūpes programmas vecāka versija šādās valodās:

(Content on this page requires Adobe Flash Player)

RESOURCE SESSIONS

Additional material to your work with placed children.
(This version is currently available in English)