Изберете страница

Тренировъчна програма Феърстарт

Интернационална безплатна програма за образоване на социални работници и детегледачки на деца, лишени от родителска грижа.
To ensure correct use and successful implementation of the programmes, you must contact Fairstart via email (info@fairstartfoundation), so that we can discuss your situation and needs and help you get started. This is to ensure high international standards of caregiver training.

Групова грижа

Тази тренировъчна програма е създадена с цел обучаване на социални работници и детегледачки в ситуации, в които деца и младежи, лишени от родителска грижа се отглеждат и възпитават групово, обгрижвани от персонал, като например резидентна грижа, бежански лагери, домове за сираци и т.н.

Приемна грижа

Тази тренировъчна програма е създадена с цел обучаване на приемни родители, роднини или други хора, работещи с деца и младежи, които се отглеждат и възпитават в семейна обстановка в отсъствието на биологични родители.

Може да намерите предишна версия на програмата за групова грижа на следните езици:

(Content on this page requires Adobe Flash Player)

RESSOURCE SESSIONS

Additional material to your work with placed children.