Select Page

Vi indledte oktober måned med et startseminar i Nuuk for et nyt instruktørhold til familieplejen.

Deltagerne var forskellige grønlandske kommuner. I det næste halve år træner de med plejefamilier og tilegner sig ny viden på vores uddannelsesplatform. Inden sommerferien 2022 bliver de certificerede familieplejeinstruktører.