Select Page

Nyt hold i Grønland

Vi indledte oktober måned med et startseminar i Nuuk for et nyt instruktørhold til familieplejen. Deltagerne var forskellige grønlandske kommuner. I det næste halve år træner de med plejefamilier og tilegner sig ny viden på vores uddannelsesplatform. Inden...
Fairstart on Research Trip in Greenland

Fairstart on Research Trip in Greenland

In collaboration with the National Board of Social Services in Greenland Fairstart is developing an interdisciplinary education with the purpose of equipping and upgrading teachers as well as caregivers at orphanages and residential accommodations. This will...