Vælg en side

Fairstart’s forskernetværk

 

Programmerne er oprindelig udviklet i to EU projekter, Fairstart og Transfair, i samarbejde med Social og Sundhedsskolen i Aarhus og 10 europæiske deltagerlande.

Faglig støtte til dokumenterede arbejdsformer
En voksende række af organisationer verden rundt er begyndt at tage programmerne til sig, og rækken af frivillige forskere vokser. For øjeblikket deltager:

 • Dr. René Hoksbergen & Katharina Rijk Un. Of Tilburg & University of Utrecht the Netherlands, Faculty of Adoption studies. 
 • Charles Zeanah of Tulane University, U.S. of A. who conducted the Bucharest Intervention Study (moving children from “Hospital” orphanages to foster care families).
 • Kamikado Kazuhiro Un. Of Nagano Japan.
 • C. Hamilton-Giachritsis,  Psychology at Birmingham Un.
 • Robert McCall & Christine Groark, University of Pittsburgh, Office of Child Development. 
 • Mary Dozier, Delaware Un. (foster family attachment studies and training).
 • Annika Melinder, Child Psychology Department, Un. of Oslo. 
 • Sheyla Blumen, Psychology Dpt. Of Universidad Pontifica Catolica in Lima, Peru.
 • Jorge Barudy and Maryorie Dantagnan from Spain/Chile (children exposed to violence).  
 • Michael Rutter group.
 • Femmie Juffer, van Ijzendoorn, Ed Tronick and many others.

Niels Peter Rygaard er inviteret som gæsteredaktør til et temanummer af det internationalt anerkendte Infant Mental Health Journal: hvordan forskning i omsorg for forældreløse omsættes til politik og jordnær uddannelse af omsorgsgivere.

 

 

Fairstart’s uddannelser og programmer er baseret på konceptet om blended learning, samt vores egen læringsteori. Læs om, hvorfor vores koncept virker i denne artikel skrevet af Fairstart’s direktør og børnepsykolog Niels Peter Rygaard.