Vælg en side

Session 15/15

Page 1/5 Mit faglige udbytte af læringsprocessen

Mit faglige udbytte af læringsprocessen

Kompetencer der skal udvikles:
•  
At skabe en systematisk evaluering af din udvikling som plejeforælder.

Sessiones emne: 
I session 15 kommer du til at kigge på dit udbytte af dit arbejde med Fairstart programmet, inden for fire forskellige områder:
  Plejebarnets generelle udvikling og udviklingen af relationen mellem barn og plejeforældre.
•  Plejeforældrenes kompetencer med hensyn til teori og praksis i omsorgsarbejdet.
•  Relationerne mellem plejeforældrene og det daglige sociale netværk.
•  Relationerne til lokalområdet og beslutningstagerne.

 

Emnet i denne session er at reflektere og at diskutere hvordan din måde at give omsorg på har udviklet sig:
Når du sammenligner dit udgangspunkt, da du startede på Fairstart programmet, med din nuværende status: Hvordan har forløbet påvirket din evne til at tage dig af plejebørn?
Har du skabt en plejefamilie, der er mere social, mere professionel i dens måde at arbejde for at skabe en tryg base for plejebørn?
Hvordan påvirker arbejdet med plejebarnet jer som familiefamilie?
Hvis du er enlig plejeforælder, reflekter da – alene – over din personlige udvikling og egne kompetencer.

 

Sessionens mål:
At sammenligne din måde at give omsorg på ved begyndelsen af programmet med din nuværende status inden for de fire ovenstående områder.