Vælg en side

Fairstart Fonden har to revisorer tilknyttet.
Registreret revisor Michael Fræmohs og Statsautoriseret revisor og partner i BDO Jens Haugbyrd.


Fairstart Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, jf. årsregnskabsloven §77, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk

Se fondens tilgang til anbefalingerne 2016 her