Vælg en side

Session 14/14

Side 1/5: Undervisning af børn og unge med omsorgssvigt

Undervisning af børn og unge med omsorgssvigt

Kompetencer der skal udvikles:

  • Viden om sammenhængen mellem tidlig mangel på omsorg, hjernens udvikling og indlæringsvanskeligheder i skolealderen.
  • At omsætte viden om omsorgssvigt til undervisningsformer og arbejde med læring herunder relationsarbejde.
  • At hjælpe børn og unge med at overvinde indlæringsproblemer og øge deres motivation for at lære.

Sessionens emner:

  • Forståelse af sammenhængen mellem tidlig omsorg, hjernens udvikling og læring.
  • Særlige indlæringsvanskeligheder hos tidligt omsorgssvigtede børn og unge.
  • Didaktik: Mål, indhold og praktiske metoder i undervisningen, til at understøtte indlæring og generelt samvær med børn og unge.

 

Sessionens mål:
At instruktøren og medarbejdergruppen sammen udvikler metoder til at øge læringen hos børn og unge, der har været udsat for tab og tidlig omsorgssvigt.

Vigtig information: Dette undervisningsmateriale er en ældre testversion af programmet til opholdssteder. Vi forventer at kunne offentliggøre en opdatering af materialet i indeværende år.