Vælg en side

Session 9/15

Page 1/10 Hvordan kan vi forstå og arbejde med anbragte børns usikre tilknytningsadfærd?

Hvordan kan vi forstå og arbejde med anbragte børns usikre tilknytningsadfærd?

Kompetencer der skal udvikles:
 At genkende usikker undvigende tilknytningsadfærd hos børn.
At genkende usikker ambivalent tilknytningsadfærd hos børn.
At genkende usikker desorganiseret tilknytningsadfærd hos børn.
At vide, hvordan I håndterer disse tre tilknytningsmønstre på en professionel måde.

Sessionens tema:
I denne session kommer du til at arbejde med, hvordan man observerer og genkender tidlige tilknytningsproblemer – og med hvordan anbragte børn nogle gange har udviklet usikre tilknytningsmønstre. De kan ændre sig positivt, hvis børnene i lang tid oplever tryg tilknytningsadfærd hos dig. Der vil blive givet forslag til, hvordan du kan arbejde med børn, der har usikre tilknytningsmønstre.

 

Sessionens mål:
Børn, der er blevet anbragt uden for hjemmet, har ofte været udsat for mange tidlige belastninger: for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, der kan påvirke udviklingen, mangel på tryg omsorgsadfærd fra forældre med problemer, og mange skiftende omsorgsgivere.
Tilsammen kan disse risikofaktorer forårsage udvikling af usikre tilknytningsmønstre hos anbragte børn i langt højere grad, end hvad der er gennemsnitligt. Det er belastende for den måde, hvorpå de indgår i sociale relationer samt for, hvordan de håndterer problemer generelt. Som professionel bør du kende til mønstrene og vide, hvordan man støtter udviklingen af en mere tryg tilknytning hos børnene.