Vælg en side

Session 10/15

Page 1/7: Styrkelse af relationsarbejde i praktiske opgaver

Styrkelse af relationsarbejde i praktiske opgaver

Børn og unge i pleje kan mangle fornemmelse af at høre til, og forstå grænser og roller i hverdagen.

Kompetencer der skal udvikles:
•  At styrke barnets oplevelse af at have et personligt fysisk og socialt rum, som en tryg base for relationsarbejde.
•  At alle i plejefamilien arbejder med grænser og roller i hverdagen. Dermed kan konflikter forebygges og mindskes.
•  At samarbejde med plejefamiliens daglige netværk om en fælles forståelse af barnet eller den unge i pleje.

Sessionens tema:
I session 6 “Hvordan praktiserer man professionel omsorg for børn?” arbejdede I med forståelsen af balancen mellem to typer af omsorg: Praktisk opgaveløsning og at udvikle relationen, mens man udfører praktiske opgaver.

I denne session kommer I til at arbejde med, hvordan I kan bruge opgave- og relationstænkning i daglige aktiviteter og hvordan dette kan indgå i en arbejdsplan, der støtter barnet i at udvikle et tilhør. Mange anbragte børn har ikke lært tidligt i livet at indgå i relationer og dagsrytmer, og har brug for at udvikle en fornemmelse for grænser. Hvad taler man om, og hvad ikke? Hvordan lærer man de fysiske grænser, f.eks. om man kan gå ind på andre børns værelser? Dette arbejde er en læreproces, både for barnet og for alle familiens medlemmer – et arbejde, der kan være vanskeligt.

I forhold til samarbejdspartnere der også har ansvar for barnet (daginstitution, skole) kan barnets adfærd være meget forskelligt i forskellige sociale rum. Derfor kan der opstå meget forskellige opfattelser af barnet og hvordan det skal mødes. Hvordan arbejder man med at alle i netværket får samme opfattelse af barnet og dets behov?

 

Sessionens mål:
At støtte udvikling af plejebarnets evne til at indgå i hverdagens relationer og roller. At plejefamilien udvikler holdninger og bevidsthed hos alle familiens medlemmer om grænser. At lokale netværk kommer frem til en fælles forståelse af barnet.