Vælg en side

Session 2/13

Side 1/5: Grundforståelse af tilknytningsteorien – Din platform i arbejdet som professionel omsorgsgiver

Grundforståelse af tilknytningsteorien – Din platform i arbejdet som professionel omsorgsgiver

Kompetencer der skal udvikles:
•  
Forståelse af tilknytningsteoriens betydning for børn og unges mentale helbred og udvikling
•  Viden om “Udforskningsadfærd” og søgen efter “Tryg Base”, og hvordan man støtter op om og fremelsker disse to funktioner.
•  Forståelse af Tryg Base-adfærd for omsorgsgivere.

 

Sessionens tema:
I denne undervisningssession skal I arbejde med tilknytningsteorien og dennes grundlæggende. Jeres forståelse af denne teori vil påvirke den måde, I kommer til at arbejde på i de resterende sessioner:

•  Daglig kontakt og aktiviteter
•  Arbejde med relationer
•  Hvordan I planlægger jeres arbejdstid, osv.

 

Sessionens mål:
•  
Hovedformålet med denne session er at forstå vigtigheden af tilknytningsteorien for at kunne udvikle omsorgsgivernes arbejde og sikre børn og unges udvikling. Det er vigtigt at forstå børn og unges vanskeligheder ud fra mangel på tryg tilknytning i de første leveår. Sessionen viser den tidlige udviklings betydning for senere social adfærd.

•  Børn, hvis forældre ikke har magtet at give dem stabil omsorg tidligt i livet, kan udvikle en række reaktioner senere: utryghed, depression, agressiv adfærd, tab af motivation og mening, og nedsat indlæringsevne. Desuden kan de overføre deres negative forestillinger om relationer til omsorgsgiverne, hvilket udgør en stor professionel udfordring i hverdagen. Barnet og/eller den unges sociale og emotionelle udvikling afhænger derfor i meget høj grad af jeres forståelse af denne problematik: at deres udvikling ofte er truet af en nedsat evne til at opfatte of indgå i positive sociale relationer.

I de følgende sessioner skal I arbejde med udviklingen af god praksis. I session 4 vil I udvikle jeres forståelse for, hvordan I kan undgå at gode kræfter går til spilde ved at organisere jeres eget og jeres kollegers daglige arbejde på andre måder, som udvikler sociale og tilknytningsmæssige kompetencer.

 

Undervisningssession 2 giver den grundlæggende viden, som alle omsorgsgivere bør have kendskab til.
Du kan som instruktør sikre, at alle forstår Tilknytningsteoriens grundbegreber: Tryg Base, Tilknytningsadfærd og Udforskningsadfærd. Disse begreber bør alle føle sig godt bekendte med.

Vigtig information: Dette undervisningsmateriale er en ældre testversion af programmet til opholdssteder. Vi forventer at kunne offentliggøre en opdatering af materialet i indeværende år.