Vælg en side

Session 8/13

Side 1/3: Evaluering og justeringer: Hvordan går det med vores udvikling i undervisningsforløbet?

Evaluering og justeringer: Hvordan går det med vores udvikling i undervisningsforløbet?

Kompetencer, der skal udvikles:
•  
Forståelse for, hvad andre arbejder med, og hvad I tænker om jeres arbejde med sessionerne indtil nu
•  Overblik over udfordringer og fremskridt indtil nu
•  Justering af samarbejde og færdigheder
Sessionens tema:
I denne undervisningssession vil vi se tilbage på vores arbejde med de sessioner, vi hidtil har gennemgået
Herefter vil vi hjælpes ad med at evaluere vores nuværende indsats og foretage justeringer.

 

Sessionens mål:
Det første mål i denne session er et tilbageblik på de sessioner, vi har gennemført indtil nu. Har vi fod på teorien, og har vi løst opgaverne som foreslået, eller opfandt vi nye løsningsmetoder?
Det er vigtigt, at sessionerne ikke løbes for hurtigt igennem, men at I bliver fortrolige med teorien, og at I i praksis forsøger jer med de foreslåede arbejdsmetoder. Hvis der er metoder, I ikke føler jer fortrolige med, er der intet i vejen for, at I gennemgår en session eller en opgave igen, før I fortsætter. Formålet med programmet er ikke at lære omsorgsteori, men derimod at blive fortrolig med teorien og herefter at indarbejde teorien i det daglige arbejde. Børneomsorg fordrer ikke kun teoretisk viden, det kræver også evnen til at omsætte denne viden til planlægning og indførelse af gode daglige arbejdsrutiner.

Det andet mål med denne session er at alle – lede, medarbejdere og eventuel instruktør – tager en pause fra arbejdet med undervisningsprogrammet og diskuterer indbyrdes, hvad I har opnået indtil nu. Dette gøres for at sikre, at alle har opnået fuldt udbytte af programmet samt at fastslå, hvad der er udgangspunktet for arbejdet med de næste sessioner.

 

”Denne session har hjulpet meget til at organisere forholdet mellem omsorgsgivere, gruppe ledere, de sociale myndigheder og lederen. For første gang lyttede vi til deres (læs: ledernes) ideer til træning af medarbejdere. For første gang talte vores leder med os ansigt til ansigt og fortalte os, hvor tilfreds han var med vores arbejde. Det at føle, at man hørte til, var rigtig dejligt. En stor del af dette skyldtes børnene.”
Medarbejderudtalelse

Vigtig information: Dette undervisningsmateriale er en ældre testversion af programmet til opholdssteder. Vi forventer at kunne offentliggøre en opdatering af materialet i indeværende år.