Vælg en side

Bliv vores samarbejdspartner

Et af Fairstarts grundprincipper er, at bæredygtig udvikling finder sted gennem involvering, ikke styring. Vi ser ejerskab som et vigtigt element i en forandringsproces, hvorfor alle deltagere i et projekt inviteres som aktive medskabere ud fra et fælles vidensgrundlag. På alle niveauer i tilblivelsen og afholdelse af et uddannelsesforløb inddrages de relevante parter; lige fra samarbejdsorganisationer til de børn, hvis hverdag det hele handler om. 

Hvis din organisation er interesseret i at indgå i et samarbejde er I altid velkomne til at kontakte os på info@fairstartfoundation.com

Nedenfor kan du læse om vores tidigere samskabelsesprojekter:

I foråret 2017 påbegyndte Fairstart et stort famillieplejeprojekt i samarbejde med SOS Børnebyerne i Afrika. Projektets formål har været at uddanne SOS-medarbejdere som certificerede Fairstart instruktører. Under deres uddannelse underviser instruktørerne plejeforældre og SOS-mødre i tilknytningsbaseret omsorg. På denne måde får plejefamilierne et solidt grundlag for at forbedre omsorgen for de udsatte børn i pleje.

Uddannelsen har været en stor succes. I vinteren 2018 blev det første hold dedikererede afrikanske SOS-medarbejdere uddannet som instruktører, og siden hen er der kommet flere til. Vi har nu indgået en længere samarbejdsaftale med SOS Børnebyerne, hvor vi i fællesskab arbejder for at forbedre forholdende for børn i flere afrikanske lande, blandt andet Rwanda, Etiopien og Tanzania. Læs mere om projektet i vores evalueringsrapport (engelsk).

I foråret 2018 indledte Fairstart et samarbejde med Socialstyrelsen i Grønland. Samarbejdet fokuserer på en tværfaglig uddannelse for lærere, døgninstitutionsmedarbejdere og skolehjemsansatte i Grønland i relationsbaseret omsorgsarbejde. Formålet er, i samspil mellem Fairstart, grønlandske eksperter, fagfolk, forældre samt børn og unge at skabe en fælles viden om kvalitetsomsorg, der er basis for børns trivsel og succes i skolen. Det første instruktørhold påbegyndte uddannelsen i September 2018.

Du kan læse mere om projektet her : Projektoversigt 

Vores andre partnerorganisationer og støtteydere omfatter blandt andet:

Holkegård Fonden

NOJ Fonden

Metro-Schrøder Fonden

MICA- Fonden