Vælg en side

Session 5/13

Side 1/10: De fire former for tilknytningsadfærd

De fire former for tilknytningsadfærd

Kompetencer der skal udvikles:

•   At genkende tryg tilknytningsadfærd hos børn og unge
•   At genkende utryg undvigende tilknytningsadfærd hos børn og unge
•   At genkende utryg ambivalent tilknytningsadfærd hos børn og unge
•   At genkende utryg desorganiseret tilknytningsadfærd hos børn og unge
•   At vide, hvordan disse tre tilknytningsmønstre kan håndteres på en professionel måde

Sessionens tema:
I denne session kommer I til at arbejde med, hvordan man observerer og genkender tidlige tilknytningsproblemer – og hvordan anbragte børn nogle gange har udviklet usikre tilknytningsmønstre. De kan ændre sig positivt, hvis børnene i lang tid oplever tryg tilknytningsadfærd hos jer. Der vil blive givet forslag til, hvordan I kan arbejde med børn, der har usikre tilknytningsmønstre.
Sessionens mål:
Børn, der er blevet anbragt uden for hjemmet, har ofte været udsat for mange tidlige belastninger: for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, der kan påvirke udviklingen, mangel på tryg omsorgsadfærd fra forældre med problemer eller mange skiftende omsorgsgivere.
Tilsammen kan disse risikofaktorer forårsage udvikling af usikre tilknytningsmønstre hos anbragte børn i langt højere grad, end hvad der er gennemsnitligt. Det er belastende for den måde, hvorpå de indgår i sociale relationer samt for, hvordan de håndterer problemer generelt. Som professionelle bør I kende til mønstrene og vide, hvordan man støtter udviklingen af en mere tryg tilknytning hos børnene.

Vigtig information: Dette undervisningsmateriale er en ældre testversion af programmet til opholdssteder. Vi forventer at kunne offentliggøre en opdatering af materialet i indeværende år.