Vælg en side

Om Fairstarts træningsprogrammer

Fairstart Fondens evidensbaserede træningsprogrammer er udviklet til at træne grupper af omsorgsgivere og ledere på anbringelsesområdet, indenfor døgninstitutioner og familiepleje.  

Deltagerne lærer at fremme og forbedre børns tilknytning, læring og inddragelse, og at forstå og møde sårbare, traumatiserede børn og unge. Træningssessionerne giver praktisk viden om daglig kvalitetsomsorg, illustreret gennem tekst, billeder og videomateriale. Sessionerne anvendes af de studerende i vores instruktøruddannelse, der uddannes i at træne grupper af omsorgsgivere for anbragte børn og unge på institutioner eller i plejefamilier.

FORMÅL OG MÅLGRUPPE:
Deltagerne får faglig viden, og arbejder i praksis via dialoger mellem leder og medarbejdere. Plejeforældre udvikler samarbejdet med skole og forvaltning, og inddragelse af de biologiske forældre. Programmerne er tilpasset 20 forskellige landes sprog og kultur.

TO VERSIONER
Vi har to versioner af programmerne

  • En version målrettet omsorgsgivere på institutioner
  • En version målrettet plejefamiliesystemer

Alle programmerne er udviklet i samarbejde med et global netværk af forskere og børneeksperter, hvilket sikrer yderst professionel uddannelse. Nedenfor kan du læse flere detaljer om hver enkelt version:

VERSION NR. 1: INSTITUTIONER

Dette program er udviklet til at træne grupper af omsorgsgivere som arbejder med børn og unge, som vokser op i gruppepleje uden deres forældres daglige omsorg, som for eksempel børnehjem, døgninstitutioner, flygtningelejre, mm. Programmet består af 13 sessioner omhandlende emner, som er relevante for omsorgsgivere, der arbejder med børn og unge i grupper. Man lærer at praktisere professionel omsorg, at håndtere mange børn per voksen, at styrke samarbejdet mellem medarbejdere og ledere, at forbedre organisationsudvikling og meget mere.Du kan se træningsprogrammet og vælge sprog her

VERSION NR. 2: FAMILIEPLEJE

Dette program er udviklet til at træne plejeforældre og andre professionelle, som arbejder med børn og unge, der vokser op i en familie uden deres biologiske forældre. Programmet består af 15 sessioner omhandlende emner, som er relevante for plejefamilier. Dette inkluderer overgangen fra almindelig familie til plejefamilie, relationsarbejde, og samarbejde med forvaltninger, skoler og biologiske forældre.Du kan se træningsprogrammet og vælge sprog her