Vælg en side

Session 4/15

Page 1/5: Grundforståelse af tilknytningsteorien: Din platform i arbejdet som professionel omsorgsgiver

Grundforståelse af tilknytningsteorien: Din platform i arbejdet som professionel omsorgsgiver

Kompetencer der skal udvikles:
• 
Evnen til at udøve professionel tilknytningsadfærd.
•  Viden om dimensionerne: “Tryg Base adfærd og “Udforskningsadfærd”, og om, hvordan man støtter op om og fremelsker disse to funktioner hos (spæd)børn.
•  Forståelse af Tryg Base-adfærd for omsorgsgivere.

 

NB: Undervisningssession 4 giver den basale teoretiske viden, som alle bør have kendskab til.

Sessionens tema:
I denne undervisningssession skal du arbejde med tilknytningsteorien og din forståelse af denne teori vil påvirke den måde, du kommer til at arbejde på i de resterende sessioner:
  Daglig kontakt og aktiviteter,
  Arbejde med relationer osv.

Du kommer til at udvikle din forståelse af Tilknytningsadfærd, Tryg-base-adfærd og Udforskningsadfærd.

 

Sessionens mål:
•  Hovedformålet med denne session er at forstå vigtigheden af Tilknytningsteorien for at kunne udvikle omsorgsgivernes arbejde og sikre børns udvikling.
•  Børn, hvis forældre ikke magter at give dem stabil omsorg, bliver i høj grad udsat for forandringer i form af skiftende omsorgsgivere og anbringelser, hvilket på længere sigt kan resultere i tilknytningsproblemer.
Barnets sociale og emotionelle udvikling afhænger derfor i meget høj grad af jeres forståelse af vigtigheden af omsorgsgiverens tilknytningsadfærd.

I de følgende sessioner skal du arbejde med udviklingen af god praksis.