Vælg en side

Session 13/13

Side 1/5: Vores faglige udbytte af læringsprocessen

Vores faglige udbytte af læringsprocessen

Kompetencer der skal udvikles:
Hvordan man laver en systematisk evaluering af en uddannelsesmæssig og organisatorisk udvikling

Sessionens tema:
I denne session kommer I til at reflektere over udbyttet af jeres arbejde med programmet på følgende fem områder i forhold til:

  • Børnenes/de unges sociale, emotionelle og adfærdsmæssige udvikling og forholdet mellem barn/ung og omsorgsgiver
  • Jeres arbejde som professionelle omsorgsgivere og evner til at implementere teori i dag omsorgspraksis
  • Relationen og samarbejdet mellem leder/instruktør/medarbejdere

 

Sessionens mål:
At reflektere over og diskutere jeres faglige udvikling og sammenligne jeres status som omsorgsgivere ved starten af forløbet med jeres nuværende kompetencer. Når I sammenligner jeres udgangspunkt i begyndelsen af træningen med jeres nuværende status, skal I overveje følgende:

  • Hvordan har forløbet så påvirket jeres evne til at drage omsorg for børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet?
  • Har I indført en organisering, som er mere social, mere systematisk og bedre egnet til at tilbyde en langvarig tryg base for børnene/de unge?
  • Hvordan har træningen påvirket jeres samarbejde som gruppe?
  • Har I opfordret hinanden til at samarbejde, diskutere frit og opstille nye modeller for arbejdet?

Vigtig information: Dette undervisningsmateriale er en ældre testversion af programmet til opholdssteder. Vi forventer at kunne offentliggøre en opdatering af materialet i indeværende år.