Vælg en side

Fairstart og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

I overensstemmelse med FN’s verdensmål tror vi i Fairstart på, at alle har ret til et værdigt liv. Som vores navn antyder, er vores uddannelser med til at sikre, at børn og unge verden over får en fair start på livet. Vi uddanner omsorgsgivere i, at sikre en tryg opvækst for udsatte børn, så de på lige fod med alle andre kan bidrage til at gøre en forskel. Derved medvirker vi til at bekæmpe ulighed i verden og til at sikre et mere bæredygtigt samfund for fremtidige generationer.

Nedenfor kan du læse eksempler på, hvordan Fairstart direkte bidrager til at nå målene. Læs også artiklen i Verdens Bedste Nyheder hvor vi fortæller mere om, hvordan vi arbejder med verdensmålene.

Mål 3: Sundhed og trivsel: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Vi vil forbedre livskvaliteten for udsatte børn og unge. Forskningen viser tydelige sammenhænge mellem svigt i barndommen og evnen til at indgå i sociale relationer, gennemføre skoleuddannelse og børnenes generelle mentale sundhed. Tilbagemeldingerne fra både instruktører og omsorgsgivere viser en meget positiv effekt på børnenes trivsel og udvikling indenfor kort tid efter uddannelsens start.

Mål 4: Kvalitetsuddannelser: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Vores ambition om at hjælpe børn til at få en bedre tilværelse, realiseres gennem bedre uddannelser til plejeforældre og andre omsorgsgivere for sårbare og anbragte børn og unge. Udgangspunktet er, at alle børn har brug for omsorgsfuld voksenkontakt og en tryg base, og vi giver igennem vores uddannelser omsorgsgiverne et både teoretisk og praktisk kompetenceløft, der kommer børnenes udvikling og indlæring til gode.

Mål 5: Opnå ligestilling mellem kønnene: Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. 

I de fleste tilfælde er det underpriviligerede kvinder, uden uddannelse og løn, der tager sig af mange af verdens forældreløse børn og unge. Vores uddannelser hæver disse kvinder status ved at gøre dem til lokale eksperter i kvalitetsomsorg.  

Vores uddannelseschef Niels Peter Rygaard har skrevet en artikel om vores arbejde med at styrke kvinders status gennem uddannelse.
Læs hér

Mål 17: Partnerskaber for handling: Styrke globale partnerskaber for bæredygtig udvikling. 

Tidligere udviklingsminister, finansminister Kristian Jensen skrev til os i december 2018:

“Jeg er overbevist om at digitale løsninger har et uforløst potentiale (…) Partnerskaber er en central del af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, og har følgelig også deres helt eget verdensmål, nemlig nr. 17. Der tales meget om partnerskaber, men det er rimeligt at sige at de fleste stadig leder efter gode eksempler. Fairstart’s arbejde er et fremragende eksempel at følge.”