Vælg en side

I sidste uge færdiggjorde det første hold af SOS Børnebyerne medarbejdere deres certificerede instruktøruddannelse. Holdet bestod af 16 dedikerede professionelle fra seks østafrikanske lande. De startede deres uddannelse i August, og nu har de alle undervist en gruppe af plejeforældre eller SOS Mødre i tilknytningsbaseret børneomsorg. Undervisningsforløbene er kommet mere end 600 anbragte børn til gode i lokalområderne. I de næste to år vil de nyuddannede SOS-Fairstart instruktører fortsætte træningen af nye omsorgsgivergrupper, som et meget vigtigt element i de-institutionaliseringsprocessen. Det har været en stor ære og glæde for Fairstart at bidrage med online instruktøruddannelse til SOS Børnebyerne. Tillykke til hele holdet!

Resultater:

  • 20% stigning i børnenes positive udvikling
  • En betydelig stigning i omsorgsgivernes selvrespekt, selvtillid, opmærksomhed, tolerance, tålmodighed og forståelse for børnene i deres pleje
  • Instruktørerne har opnået uvurderlig viden om gruppeundervisning and tilknytningsbaseret børneomsorg, hvilket har gjort dem sikre og kompetente til at fortsætte undervisningen af plejeforældre i deres lokalområder
  • SOS Børnebyerne har fået et solidt grundlag for udbredelse af uddannelsepakken

 

Foto: Fem SOS-Fairstart instruktører til introduktionsseminaret på Zanzibar i August 2017.