Vælg en side

Fairstart har nu sammen med den grønlandske Socialstyrelse holdt startseminar i Kangerlussuaq for 17 ildsjæle – lærere, børnehjems- og skolehjemsmedarbejdere og en socialrådgiver, der brænder for arbejdet med deres børn og unge. Vi er dybt imponerede over deres daglige indsats, der beriger børn og unges liv på trods af lærermangel, personalemangel og de mange svære udfordringer i børnenes og de unges liv. Alle involverede arbejder langt ud over deres faggrænser for at skabe trygge relationer for børnene.

Men de involverede faggrupper har stort behov for et fælles teoretisk og fagligt fundament og et fælles netværk, der kan skabe et samarbejde på tværs af både faglighed og de store afstande.Efter en omfattende research i Grønland har Fairstart derfor designet efteruddannelse som et fælles online klasseværelse, hvor deltagerne uddannes som instruktører i relationsbaseret teori og praksis. Dermed bliver efteruddannelsen Grønlands egen, opbygget i et samskabelsesprojekt med deltagerne selv: Socialstyrelsen, de professionelle, forældrene og deres børn og unge. Som en del af uddannelsen vil instruktørerne parvis træne deres kolleger og personalegrupper over de næste 6 måneder.

Fairstart og Socialstyrelsen har udviklet uddannelsen og instruktørernes træningsprogrammer på både dansk og grønlandsk. Temaerne er tilknytningsteori, læringsteori, klasse-og-gruppeledelse, arbejde med tabsreaktioner, motivation og indlæringsproblemer, alt sammen illustreret med lokale praktiske eksempler, videoer. Personalegrupperne designer arbejdsplaner der udvikles af deltagerne selv, og bringer deres egne erfaringer og kompetencer i spil.

I respekt for deres ukuelige arbejde takker vi deltagerne og Socialstyrelsen for deres tillid til vores bidrag – et fælles teoretisk og praktisk fundament for arbejdet med næste generation i Grønland.

Deltagerne udtalte ved seminarets slutning:

” Jeg glæder mig til at få det her ført ud i livet – så har vi nu et fælles samarbejdsgrundlag på tværs af de forskellige faggrupper”.

– Instruktørstuderende fra Sisimiut

”Jeg glæder mig meget til at arbejde og undervise de andre lærere. Jeg ved i dag hvorfor børnene bliver ved at vende tilbage til mig efter de er færdige med skolen – de har været trygge ved mig”.

– Instruktørstuderende fra Sisimiut.