Vælg en side

Mandag den 16. januar 2017 blev startskuddet for Fairstart Fondens første internationale hold tilknyttet den online instruktøruddannelse. Uddannelsen består af otte moduler indeholdende både videoundervisning, praktiske opgaver og peer-to-peer assessments, der har til formål at uddanne instruktørholdet i at undervise omsorgsgivere, som arbejder med børn og unge anbragt i børne- og ungdomsinstitutioner.

Det igangværende instruktørhold består af 15 deltagere fra ni forskellige lande: Canada, Rusland, Spanien, Danmark, Estland, Indien, Indonesien, Ghana og Uganda. Alle deltagere har ivrigt givet sig i kast med uddannelsens introduktionsmodul og opdaterer løbende deres resultater på den fælles online platform, der agerer digitalt ”klasselokale”. Som uddannelsen skrider frem, skal de instruktørstuderende give hinanden feedback og har mulighed for at diskutere succeser og udfordringer internt på holdet.

Uddannelsen forløber over fire måneder og afsluttes den 25. april 2017 med en online eksamen. De beståede deltagere modtager afslutningsvist et certifikat og bærer herefter titlen som certificerede Fairstart instruktører, der kan uddanne omsorgsgivere i hvordan, de bedst muligt håndterer udsatte børn anbragt i institutioner.

Alle deltagere er gået til opgaven med stort engagement og højt humør. Vi glæder os meget til fortsat at følge deltagernes uddannelsesproces, og lykønske 15 nyuddannede instruktører i slutningen af april.